© Copyright 2019 - SHLUJ "Universiteti Marin Barleti" - Tiranë. Të Gjitha Të Drejtat Të Rezervuara

 • 04 Mars 2019

Dhuna në marrëdhëniet intime në adoleshencë në Shqipëri

Më shumë
Dhuna në marrëdhëniet intime në adoleshencë në Shqipëri
IEB, trajnim në shkollën jopublike
 • 28 Shkurt 2019

IEB, trajnim në shkollën jopublike "Elite"

Më shumë
 • 27 Shkurt 2019

Event ndërkombëtar i projektit TELESEICT në kuadër të programit Erasmus+

Më shumë
Event ndërkombëtar i projektit TELESEICT në kuadër të programit Erasmus+
ERASMUS+ , mobiliteti i stafit akademik të SHLUJ “Universitetit Marin Barleti”
 • 17 Shkurt 2019

ERASMUS+ , mobiliteti i stafit akademik të SHLUJ “Universitetit Marin Barleti”

Më shumë
 • 11 Shkurt 2019

Fillon kursi i Audituesëve Energjetikë

Më shumë
Fillon kursi i Audituesëve Energjetikë
Influencer Marketing on Social Media & Digital PR
 • 07 Shkurt 2019

Influencer Marketing on Social Media & Digital PR

Më shumë

Programet në ciklin e dytë të studimeve Master i Shkencave janë 2 vite akademikë dhe me ngarkesë 120 kredite.

Arkitekturë dhe kreativitet

- Arkitekturë (5 vjet)

Studime Doktorale

RRETH PROGRAMIT

Universiteti Clemson në Karolinën e Jugut SHBA, në bashkëpunim me SHLUJ “Universiteti Marin Barleti”, Tiranë, ofrojnë programin e Doktoratës “Studime ndërkombëtare për familjen dhe komunitetin”. Programi i ofruar nga Universiteti Clemson zhvillohet në ambjentet e SHLUJ “Universiteti Marin Barleti”.
Universiteti Clemson dhe SHLUJ “Universiteti Marin Barleti” përmes këtij programi synojnë të afrojnë së bashku profesionistë dhe kërkues shkencorë nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia dhe vende të tjera të Ballkanit, me qëllim krijimin e një grupi profesionistësh dhe studiuesish elitarë, duke ju mundësuar të kualifikohen me cilësi të lartë, kosto të ulët dhe pa u shkëputur nga aktivitetet e tyre të përditshme.
Ky program është një mundësi e shkëlqyer kualifikimi për profesionistët e shkencave sociale, humane, ligjore, mjekësore , etj., që kanë përvojë në këtë fushë dhe kërkojnë të thellojnë edhe më shumë dijet e tyre shkencore. Duke studiuar në Tiranë, studentët do të kenë mundësi të punojnë me programin e një universiteti prestigjoz amerikan, profesorët dhe metodat e tij dhe në fund do të marrin titullin Ph.D. nga Universiteti Clemson.



Trajnimi vazhduar

Kurse programesh studimi të formimit të vazhduar (sipas ligjit të arsimit të lartë, neni 81), pjesë të niveleve 5, 6, 7 dhe 8 të Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve, me vëllim të punës përcaktuar me kredite të transferueshme ECTS dhe me regjistrim të Certifikatës në Regjistrin Shtetëror të Diplomave dhe Certifikatave;

Çertifikata profesionale

Kurse sipas kërkesave (dhe/apo akreditimeve) të organizmave kompetente administrative që kërkojnë kualifikimin në shërbim të punësimit, që mund të jenë pjesë e dy klasave të mësipërme përsa i përket regjistrimit të Certifikatës dhe krediteve matëse të vëllimit të punës.

Kurse formimi profesional

Kurse kualifikimi dhe trajnimi profesional (TVET), ato në kuadrin e të mësuarit gjatë gjithë jetës (LLL), në të gjitha nivelet, me ose pa kredite të transferueshme;

Programet me karakter profesional janë deri në 2 vite akademikë pas arsimit të mesëm të lartë, me ngarkesë deri në 120 kredite

Apliko Online

Zgjidh Disiplinën

 • Select 1
 • Select 2
 • Select 3
 • Select 4
 • Select 5
 • Select 6

Synohet që, së bashku me studentët: Të bashkërendohet pesha e dijeve akademike, aftësive konkrete profesionale si dhe aftësive mbështetëse të nevojshme për profilin përkatës të studimi... Më shumë >>


Më shumë

ORIENTIMI STUDENTOR

UMB ndihmon studentët të krijojnë një plan individual studimi, angazhimi mbështetës dhe karriere...

Më shumë

TUTORIAL DHE EDUKIM

Në UMB synojmë të frymëzojmë dhe mbështesim vazhdimisht gjeneratat e reja...

Më shumë

CILËSI DHE EKSELENCË

Sigurojmë një komunitet aktiv me studentë, akademikë dhe ekspertë të tregut. Cilësia është qëllimi ynë...

Synohet që, së bashku me studentët: Të krijohen rrjete të komunikimit dhe bashkëveprimit, me qëllim zhvillimin e aftësive mbështetëse për profesionin në të ardhmen... Më shumë >>


Më shumë

ASISTENCË NË AKOMODIM

Në UMB ne mirëpresim dhe ofrojmë ndihmë për të gjithë studentët që vijnë nga vendi apo nga rajoni...

Më shumë

MBËSHTETJE

Vizioni ynë është i qartë, në duam të arrijmë përsosmërinë përmes përfshirjes...

Më shumë

SHËRBIME MBËSHTETËSE

“One-stop-shop” me staf miqësor për të siguruar informacion kyç dhe për të ndihmuar në shumë shërbime të Universitetit...

Synohet që, së bashku me studentët: Të sigurohet përfaqësimi gjithëpërfshirës në strukturat përkatëse universitare; Të rritet aktivizmi rinor dhe përgjegjshmëria qytetare përmes mbështetjes së iniciativave të ndryshme studentore... Më shumë >>


Më shumë

KLUBE DHE EVENTE

Shijo jetën studentore dhe ji aktiv në klube dhe evente që zhvillohen në Universitet.

Më shumë

UNIONI DHE SHOQATA

Në UMB gjëndet unioni më i fortë dhe aktiv i studentëve në vend.

Më shumë

PROJEKTE DHE SUGJERIME

Jeta studentore në UMB do të nxjerrë në pah aftësitë tuaja për karrierën e ardhshme.

Të garantojë që çdo student të ketë mundësi të barabarta për të zhvilluar aftësi për të ardhmen, të tilla si aftësitë e: lidershipit, sipërmarrjes, e prezantimit në publik, etj... Më shumë >>


Më shumë

ORIENTIM KARRIERE

Planifikim individual karriere, përmes orientimit dhe këshillimit të vazhdueshëm për kërkesat e tregut të punës.

Më shumë

PRAKTIKA DHE PUNËSIM

Praktika profesionale, dhe punësimi i hershëm garantojnë një fillim të sigurt të karrierës dhe punësimit.

Më shumë

PARTNER KORPORATIV

UMB së bashku me partnerët e tij janë aktorë të rëndësishëm të zhvillimit të shoqërisë.

Synohet që, së bashku me studentët: Të mbështetet rrjeti i studentëve të diplomuar si “Kujtesë e UMB”; Të lehtësohet transferimi i njohurive dhe aftësive nga Alumni drejt studentëve aktualë; Të promovohet përvoja e mirë e “Student në UMB”... Më shumë >>


Më shumë

RRJETI

Alumni UMB lehtëson integrimin e studentëve në tregun e punës, ndihmon në rritjen e tyre në karrierë dhe përfshirjen e tyre në projekte dhe aktivitetet e shumta.

Më shumë

TESTIMONIALS

Jam krenar që jam diplomuar si BARLETAS!

Më shumë

AMBASADOR

Sigurojnë përvojën akademike, sociale, sipërmarrëse dhe krijuese që çdo Barletas mund të ketë.

Dëshmi - Gerjola Caushi

Do të dëshiroja të riktheja sërish ato vite, të cilat do t’i cilësoja si më të bukurat dhe të dobishmet...


Gerjola Caushi - Lexo Dëshminë
Dëshmi - Iris Malo

Ajo që gjeta në UMB dhe që sot kujtoj me mall, është stafi i pedagogëve tepër profesionistë, të cilët japin çdo gjë nga vetja e tyre vetëm që studentët të arrijnë suksesin e merituar...

Iris Malo - Lexo Dëshminë
Dëshmi - Gresilda Vogli

UMB është Universiteti i mundësive, studentët aktualë e dinë tashmë se janë pikërisht në vendin e duhur për ta. Barletas do të thotë mundësi...

Gresilda Vogli - Lexo Dëshminë
Dëshmi - Geri Gruda

Gjatë vitit akademik 2016-2017, unë isha pjesë e programit Erasmus+, i cili më mundësoi të shkoja për studime për 6 muaj, në ...

Geri Gruda - Lexo Dëshminë
Dëshmi - Klodi Mustafa

Në periudhën Mars –Prill 2017, bashkë me një grup studentësh dhe pedagogë të Universitetit Marin Barleti, ishim pjesë e projektit TELESEICT, zhvilluar në ...

Klodi Mustafa - Lexo Dëshminë
Dëshmi - Xhulja Marku

Këto fjalë po i shkruaj me shumë emocion pasi realisht eksperienca, që dua të ndaj me ju si pjesë e programit ERASMUS+, është një eksperiencë e papërshkrueshme...

Xhulja Marku - Lexo Dëshminë
Dëshmi - Elisabeta Derdi

Kam patur mundësinë e madhe të përfaqësoj UMB-në në në projektin e programit “Teleseict” që është zhvilluar në vitin 2017, në Turqi, ku kishte studentë nga ...

Elisabeta Derdi - Lexo Dëshminë
Dëshmi - Sara Shahini

SHLUJ Universiteti “Marin Barleti” na ofroi këtë mundësi të artë për të qenë pjesë e Erasmus+. Zhvillimi i mësimit këtu në Spanjë do të më vlejë mua për ...

Sara Shahini - Lexo Dëshminë

UNIVERSITETI SIPËRMARRËS

Tek Universiteti Sipërmarrës (Barleti Enterprise) ne synojmë krijimin e një ekosistemi sfidues si dhe arritjen dhe përvetësimin e të gjitha standardeve për të mundësuar lindjen dhe zhvillimin profesional të ideve dhe sipërmarrjeve të reja si dhe rritjen e avantazheve dhe ofertës konkurruese të sipërmarrjeve vendase dhe të huaja.

UMB ka për qëllim të realizojë projekte të ndryshme zhvillimi, të cilat mund të fokusohen në ndërtim, rikonstruksion apo pajisje të infrastrukturës së nevojshme, laboratorëve, auditorëve apo godinave dhe territoreve të caktuara në shërbim të procesit akademik, rekreacionit, aktivitetit sportiv apo të jetës së studentëve, stafit dhe qytetit, ku zhvillojnë aktivitetin.


SIPËRMARRJA

Barleti Hub ndër të tjera, do t’ju: lidhë me komunitetin e duhur; ofrojë hapësira pune për t’ju lehtësuar fillimin e aktivitetit; si: Startup HUB / Inkubator & Akselerator Biznesi / Klubi Sipërmarrësve të Rinj/ Konkursi Planit të Biznesit

Kliko për më shumë
KREATIVITET

Puna në start up-e është plotë sfida, mirëpo sfida më e madhe është mirëmbajtja e nivelit të kreativitetit për punët e përditëshme, si për shembull: Ekosistemi i Ekonomise Kreative / Qyteti Kreativ / Turizëm Kulturor & Kreativ

Kliko për më shumë
INOVACION

Inovacioni po vërehet tek sipërmarrjet e vogla dhe përgjegjësia për zhvillimin e stafit dhe rrjetëzimin zhvendoset nga sektori privat tek Universitetet, nëpërmjet: Qytetit Inteligjent / Ekonomisë Dixhitale / Innovation Hub...

Kliko për më shumë

MEDIA SOCIALE

Kalendari i aktiviteteve

Shkenca për qëndrueshmëri, ndërlidhje, bashkëpunim dhe transformim global
DATA: 10 Nëntor 2017
VENDNDODHJA :UMB - Kampusi 1
Auditor i hapur me temë: “Sfidat e arsimit profesional universitar në Shqipëri – ku jemi me nivelin e 5-të të skemës europiane të kualifikimeve?”.
DATA: 14 Nëntor 2017
VENDNDODHJA :UMB - Kampusi 1
Dita Ndërkombëtare e Tolerancës
DATA: 16 Nëntor 2017
VENDNDODHJA :UMB - Kampusi 1
Dita Ndërkombëtare e Viktimave të Aksidenteve Rrugore
DATA: 16 Nëntor 2017
VENDNDODHJA :UMB - Kampusi 1
Auditor i hapur për studentët e psikologjisë, psikologë në institucione dhe praktikë private me temë: Këshillimi dhe Psikoterapia në veprim.
DATA: 17 Nëntor 2017
VENDNDODHJA :UMB - Kampusi 1
Dita Ndërkombëtare për të Drejtat e fëmijëve. Workshop në bashkëpunim me Qendrën për Studime të Avancuara dhe Rrethin Lakanian në Shqipëri me Temë: “Shërbimi psikologjik në ndihmë të fëmijëve me nevoja të veçanta të moshës parashkollore”.
DATA: 20 Nëntor 2017
VENDNDODHJA :UMB - Kampusi 1
Auditor i hapur me temë: “Të rinjtë si agjentë ndryshimi për barazinë gjinore”.
DATA: 21 Nëntor 2017
VENDNDODHJA :UMB - Kampusi 1
Dita Botërore e Televizionit.
DATA: 21 Nëntor 2017
VENDNDODHJA :UMB - Kampusi 1
Dita Ndërkombëtare e Eliminimit të Dhunës kundër Grave
DATA: 25 Nëntor 2017
VENDNDODHJA :UMB - Kampusi 1
Dita Botërore e AIDS
DATA: 01 Dhjetor 2017
VENDNDODHJA :Kampusi 1 UMB
Dita Botërore e Tokës
DATA: 05 Dhjetor 2017
VENDNDODHJA :Kampusi 1 UMB
Dita Ndërkombëtare Kundër Korrupsionit
DATA: 09 Dhjetor 2017
VENDNDODHJA :Kampusi 1 UMB
Dita Ndërkombëtare e të Drejtave të Njeriut
DATA: 10 Dhjetor 2017
VENDNDODHJA :Kampusi 1 UMB
Dita Ndërkombëtare e Migrimit
DATA: 18 Dhjetor 2017
VENDNDODHJA :Kampusi 1 UMB
Dita Ndërkombëtare e Solidaritetit Njerëzor
DATA: 20 Dhjetor 2017
VENDNDODHJA :Kampusi 1 UMB

REGJISTROHU NË NEWSLETTER