Ngjarje Me shume

IT for Equality Professional Network of Business Services Suppliers
Konferenca Biennale Shkencore Ndërkombëtare “Demokracia Pjesëmarrëse"
Junior Innovator – Albania’s Businesss Generation
 

Aktivitete Kalendari

Call for participation in the International Scientific Conference
31 Gusht 2016
Njoftim për konkursin e pranimit në degën Edukim Fizik dhe Sporte
22 Korrik 2016
Njoftim mbi Proçedura dhe Kriteret e Pranimit për degën e Arkitekturës në UMB
22 Korrik 2016
This will be shown to users with no Flash or Javascript.
 

Iniciativa

 

Universitet Sipërmarrës

INSTITUTE   QENDRAT   PARTNERE   PROJEKTE   TESTIME