Barleti Profesional ka për qëllim të zhvillojë programe te kualifikimit profesional ne Nivelin V te arsimit te larte. Në kuadrin e profesioneve teknike, ai ka për qëllim të ofrojë programe studimi 2 vjecare Universitare për kualifikime teknike dhe aftesim profesional.

Vizito faqen

BTTC është qendër trajnimesh, kualifikimi, testimesh dhe certifikimesh per edukimin dhe formimin pergjate gjithe jetes. Qendra mbulon të gjitha format e të mësuarit per zhvillimin profesional-praktik: formal, joformal dhe informal.

Vizito faqen

REGJISTROHU NË NEWSLETTER