KËRKIMI SHKENCOR NË UniBA


Kërkimi bazë si pjesë e kërkimit shkencor në Uniba synon të përmiresojë teoritë dhe të kuptuarit ose parashikimin e fenomeneve të natyrës, shoqërise, ekonomise etj. I nxitur nga kurioziteti dhe deshira për njohuri të reja, kërkimi bazë shërben si karburant i novacioneve të shkencave të aplikuara qe studiohen ne UniBa. Ai tenton të përgjithësojë njohuritë rreth fenomeneve të veçuara si me interes, dhe në filozofinë e tij kërkon të mbledhë sa më shumë njohuri për hir të dijes.

E kunderta e kërkimit baze, si komponent tjetër i kërkimit shkencor, është kërkimi i aplikuar që synon në zgjidhjen e problemeve të së përditëshmes, rezultatet e së cilit kanë efekt të menjëhershëm dhe praktik.

Kërkimi bazë studion raste dhe eksperienca të veçanta, individuale, jo përgjithësuese, te identifikuar nga akademikët, apo studentët, duke njohur faktin që variablat janë në ndryshim të vazhdueshëm e konstant. Ndërsa kërkimi i aplikuar në të kundërt, kërkon përgjithësime të situatave konkrete duke supozuar që variablat nuk ndryshojnë.

Kërkimi bazë ne UniBa është i lidhur ngushtë me eksperiencën akademike dhe ka një ndikim të madh në jetën dhe të ardhmen studentore sepse ai përditëson dijet e akdemikëve,duke i bërë transferues dijesh me cilësi të lartë, duke shtuar materialet mbështetëse të mësimit ne auditor me gjetje bashkëkohore, duke nxitur investimet si pasojë.

STRUKTURA

ORGANIGRAMA E BARLETI GRUP ME UNIBA NË QENDËR

Kërkimi shkencor në UniBa zhvillon komponentët e tij si kërkimin bazë e të aplikuar nëpërmjet një strukture bashkëkohore si ne vijm, ku njësitë organizative janë të organizuara në mbështetje të fushave kërkimore prioritare dhe te novacionit, si pjesë e pandashme e të dy llojeve të kërkimit shkencor.

Procesi i kërkim-zhvillimit dhe inovacionit, në mënyrën e kohës që është konceptuar në UB, është kompleks dhe kërkon jo vetëm angazhim e vëmendje por edhe inteligjencë dhe të kuptuarit në thelb të procesit. Për këtë arsye, në drejtim të tij, marrin pjesë disa aktorë të rëndësishëm, si të nivelit të politikbërjes, ashtu dhe të aksionit konkret të realizimit të synimeve. Kjo detyrë, fraksionohet dhe realizohet nëpërmjet punës organizuese të disa titullarëve të renditur, sipas shkallës së hierakisë, si pason:

Koordinatore për Kërkim dhe Zhvillim

PhD. Kejda Nuhu

Eshtë një menaxher praktik i organizimeve ndërsektoriale, hulumtuese dhe akumuluese të ideve, propozimeve, njëkohësisht në gjurmim e ndjekje të problemeve dhe mundësivenë mënyrë të zhdërvjelltë. Ai koordinon të gjitha veprimet dhe ndërveprimet individuale apo në rrjet të aktiviteteve dhe iniciativave të sipërmarrjeve universitare e më përtej.

Biografi e shkurtër

Fakulteti i Ekonomisë, Qeverisjes dhe Drejtësisë


Vizito faqen

Fakulteti i Shkencave Sociale, Turizmit dhe Sportit


Vizito faqen

Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Industrive Kreative


Vizito faqen

Fakulteti i Shkencave Mjekësore


Vizito faqen
 • 15 Dhjetor 2023

Prezantohet projekti “Improving Household Hazardous Waste Management System in Tirana”

Më shumë
Prezantohet projekti “Improving Household Hazardous Waste Management System in Tirana”
Thirrje për Research Expertise
 • 09 Tetor 2023

Thirrje për Research Expertise

Më shumë
 • 25 Gusht 2023

UniBa fitues i tre projekteve të thirrjeve të AKKSHI

Më shumë
UniBa fitues i tre projekteve të thirrjeve të AKKSHI
UniBa pjesë e programit READ (Research Expertise from the Academic Diaspora) të AADF
 • 12 Qershor 2023

UniBa pjesë e programit READ (Research Expertise from the Academic Diaspora) të AADF

Më shumë

Bashkëpunime dhe Partneritete

Si institucion gjerësisht korporativ, UniBa ka një partneritet të gjerë bashkëpunimi institucional. Në nivel universitar, ai ka marrëveshje bashkëpunimi me universitetet më në zë publike të vendit, me Universitetet Clemson, Arkansas dhe Karolinës së Jugut në SHBA, të Barit dhe Xhenovas në Itali, me kompleksin universitar të Vigos në Spanjë dhe është në rrugë e sipër të nënshkrimit të të tjerave marrëveshje të tilla.

Shumica e këtyre marrëveshjeve kanë shërbyer për mobilitete të personelit akademik dhe studentëve, për shkëmbim të dokumentacionit akademik shkollor dhe po zhvillohen biseda e takime për ndërtimin e programeve të përbashkëta për t’u realizuar vitin e ardhshëm.

Ndërkohë, institucioni shfrytëzon gjerësisht marrëveshjet e nënshkruara me disa ministri, Këshillin Kombëtar të Kontabilitetit, njësi të rëndësishme të administratës publike si Drejtoria e Arkivit, Zyra Shqiptare për të Drejtën e Autorit, firma juridike, ndërmarrje e biznese të rëndësishme, banka etj.

Projekte dhe Publikime

Programe dhe Projekte

Projektet e punuara në institucion e kanë përfshirë këtë të fundit në programe të rëndësishme në fushën e komunikimit dhe teknologjive të reja, ruajtjes e mbrojtjes së mjedisit, efiçencave energjetike dhe ekspertizave përkatëse, të shkollës komunitare dhe zbatimit të nocioneve të reja në shkollë e komunitet si dhe në programe masive të ringjalljes rinore dhe të drejtat e njeriut dhe shtresave të ndryshme në nevojë dhe me aftësi të kufizuara. Në kuadrin e këtyre programeve lidhje akoma më të ngushta me biznesin dhe shoqërinë civile janë krijuar dhe mjaft elementë të zhvillimeve të këtyre programeve janë bërë pjesë e programeve të reja të studimit të propozuara në të gjitha fushat që kultivohen në institucion (dhjetë programe profesionale dhe trembëdhjetë programe bachelor); një risi e mohës është pjesëmarrja e UB si njësi e miratuar në nivel nacional në trajnimi dhe kualifikimin e mësuesve në nivel vendi.

Konferenca dhe Publikime

Konferencat e fundit të organizuara në UniBa:

 • Konferenca Shkencore Ndërkombetare 'Science for Youth'
 • Konferenca Shkencore Ndëruniversitare  'Mundësitë dhe Sfidat për një Zhvillim të Qëndrueshëm të Turizmit '
 • Konferencën e parë Ndëruniversitare Akademike, me temë  'Sfidat e Arsimit të Lartë dhe Kërkimit të Aplikuar në Shqipëri'

kanë shërbyer si platforma për të nxitur krijimin e punimeve shkencore nga grupe bashkëautorësh brenda UniBa-s por edhe për tu bërë pjesë e paneleve që mbledhin edhe kërkues shkencor nga universiteteve të tjera. Po ashtu, personeli akademik merr pjesë në konferenca shkencore jashtë vendit me referime si dhe boton punime të tij në revista shkencore të kohës dhe me faktor impakti.

BRIDGE

Qendra për Kërkim dhe Zhvillim

Rreth BRIDGE

Qendra e Mbeshtetjes se Inovacionit dhe Transferimit të Dijes (BRIDGE) shërben si një urë lidhëse midis akademisë, industrisë dhe shoqërisë, duke lehtësuar transferimin e njohurive, teknologjive dhe inovacioneve nga universitetet e institucionet kërkimore në treg. Është një njësi e specializuar pranë institucioneve akademike, kërkimore ose inovative që lehtëson transferimin e njohurive, teknologjisë dhe pronës intelektuale të krijuar nga komuniteti partnereve te aktorët e jashtëm, duke përfshirë partnerët e industrisë, sipërmarrësit dhe komunitetin më të gjerë.


Shërbime dhe Mbështetje

për Kërkim-Zhvillim në Sektorin Publik dhe Privat

 • Mbështetja e Kërkimit dhe Zhvillimit
 • Rrjetëzim, Promovim dhe Ndërgjegjësim Publik
 • Menaxhimi i Pronësisë Intelektuale
 • Menaxhimi i Ciklit të Projekteve
 • Testim dhe komercializim
 • Sipërmarrje të Reja  inovatore
 • Konsulencë dhe këshillim
 • Rritja Kapacitetesh dhe Edukim
REGJISTROHU NË NEWSLETTER