© Copyright 2022 - Universiteti Barleti - Tiranë.
Të Gjitha Të Drejtat Të Rezervuara

Cel: +355 69 20 62 086 / +355 69 20 41 222
Email:[email protected]

RRETH ZYRËS SË KARRIERËS DHE ALUMNI

Të jesh barletas është një brand tek i cili kontribuon jo vetëm përgatitja akademike por dhe shërbimet e ofruara ndaj studentëve. Zyra e “Karrierës dhe Alumnit”, ka një rol të rëndësishëm në mbështetjen e të sapodiplomuarve, të rinjve që bëjnë përpjekjet e para për t’u integruar shpejt në tregun e punës. Nisur nga kjo, zyra e Karrierës dhe Alumni, vazhdon të mbajë kontakte të përhershme me të diplomuarit, ku një nga pikat e kontaktit lidhet me ecurinë e karrierës së tyre, punët e reja etj, me qëllim për t’i ndihmuar ata në promovimin e planit të karrierës në Shqipëri, si dhe të bashkëpunojë me ta për të promovuar interesa të përbashkëta.

Në fokus është mbështetja e studentit gjatë gjithë periudhës së studimeve akademike në kampus nëpërmjet trajnimeve, forumeve, projekteve të punësimit, seminareve informuese dhe takimeve me bizneset, duke i orientuar drejt një karriere të sukseshme. Tanimë prej 15 vitesh rrjeti “Alumni” dhe bordi i karrierës shërbejnë si sisteme mbështetëse dhe drejtuese, për integrimin e studenteve në tregun e punës dhe si dëshmi e suksesit të UniBA .

RAPORTI ALUMNI - TË DHËNA STATISTIKORE (PDF)

Misioni i zyrës së Alumnit dhe Karrierës UniBa, është të luajënjë rol të rëndësishëm në mbështetjen e të sapo-diplomuarëve, të rinjve që bëjnë përpjekjet e para për t’u integruar sa më shpejt në tregun e punës.Nisur nga kjo, zyra “Alumni dhe Karriera”, organizon në mënyrë të vazhdueshmetrajnime profesionale për studentët e diplomuar. Agjenda e kësaj zyre ka për qëllim rritjen e perspektivave të tyre të ardhshme dhe të mbështesë avancimin më tej të karrierës së re.Edhe shumë vite pas largimit nga studimet universitare, të diplomuarit vazhdojnë të jenë në një mënyrë apo në tjetrën, brenda një tërësie lidhjesh me universitetin e tyre. Pavarësisht nga profesioni që ata kanë zgjedhur apo synojnë të zgjedhin, studentët që diplomohen mendojnë se duhet të kthehen në universitet e tyre, se duhet të bashkohen me ish-shokët e auditorit, ish- profesorët dhe të ndajnë të gjithë së bashku eksperiencat dhe përvojat e fituara.

Ajo ç’ka synohet është ruajtja e lidhjeve të krijuara gjatë viteve të studimit, rivendosja e lidhjeve të vjetra ose krijimi i lidhjeve të reja. Universiteti “Barleti“ synon ta shndërrojë zyrën e Alumnit në një pikë të artë takimi të ish- studentëve të tij, komunitetit universitar dhe botës së punës.

Ngjarje Sociale

 • Takime mujore pranë bar local-t apo restorantit tek Barleti.
 • Festa
 • Tours
 • Vizitë në një muze, në një ekspozitë të veçantë të artit apo vendet historike .
 • Formimi i një ekip alumni për organizim sportiv local, duke përfshirë; boëling, volley, fotboll etj
 • Udhëtim në komunitet për një ngjarje të caktuar.
 • Tryezë të rrumbullakët diskutimi
 • Teatër, koncert, apo natë filmi.
 • Aktivitetet në natyrë, duke përfshirë, piknik, shëtitje, biçikletë, etj
 • Reunion

Angazhimi vullnetar / në shërbim të komunitetit

 • Organizimi i një ngjarje për një ditë të madhe vullnetare: Diferenca Day,
 • Puna me organizatat lokale jofitimprurëse në projekte të caktuara
 • Ndihmojmë fëmijët: shkollat lokale

Aktivitete

 • Ngjarje, apo tema të rëndësishme për grupin e Alumni
 • Organizimi i një ngjarje panel përreth një temë me interes për grupin e Alumni
 • Puna me Alumni për të organizuar një program lokal në karrierë, duke përfshirë edhe përfaqësuesit e Alumni nga organizatat lokale, duke theksuar mundësitë aktuale.
 • Menaxhimit i karrierës, vetëdija emocionale, etj

Rekrutimi / Mbështetje Student

 • Pritjet “Mirë se vini” apo ngjarje për alumni
 • Puna me zyrën e Alumni, ku mund të dalin vullnetarë si mentor, dhe / ose të ofrojnë mbështetjen e nevojshme për studentët aktualë Barletas.

Synohet që, Zyra e “Alumnit dhe e Karrierës”:

 • Të shërbejë si adresë e përhershme për të mbajtur lidhjet me Universitetin, miqtë e vjetër, pavarësisht se sa shpesh ndryshohet vendi i punës apo vendbanimi, pavarësisht se sa vite kalojnë.
 • Të mbajë kontakte të përhershme me të diplomuarit e tij për t’i ndihmuar ata në promovimin e planit të karrierës në Shqipëri.
 • Të nxisë entet publike dhe private në procedurat e tyre të rekrutimit si dhe të bashkëpunojë me ta për të promovuar interesa të përbashkëta.
 • Të favorizojë hyrjen në tregun e punës të studentëve të “Universitetit Barleti” si dhe të promovojë identitetin dhe vlerat e këtij institucioni.
 • Të mbështesë karrierën e secilit prej të diplomuarve duke ofruar një gamë të gjerë shërbimesh dhe aktivitetesh.
 • 17 Janar 2022

Alumni Talking Business - Av. Aderaldo Mema

Më shumë
Alumni Talking Business - Av. Aderaldo Mema
Alumni Movie Night
 • 11 Janar 2022

Alumni Movie Night

Më shumë
 • 21 Dhjetor 2021

"Business Etiquette” Workshop me Alumna Gladin

Më shumë
Alumni sipërmarrës Gladiola Dona - Talking Business
 • 16 Dhjetor 2021

Alumni sipërmarrës Gladiola Dona - Talking Business

Më shumë
 • 23 Dhjetor 2021

Alumni&Barletas New Year Party

Më shumë
Alumni&Barletas New Year Party
 • 13 Dhjetor 2021

"Explore DELOITTE”– nga Zyra e “Karrierës” & Klubi i Karrierës

Më shumë
 • 25 Nëntor 2021

Zyra e Karrierës - Trajnim dhe punësim për Barletasit

Më shumë
Zyra e Karrierës - Trajnim dhe punësim për Barletasit
Alumni & Barletas Charity 2021
 • 19 Nëntor 2021

Alumni & Barletas Charity 2021

Më shumë

Alumni Sipërmarrës

Universiteti Barleti, ngritur mbi moton “Sipërmarrje – Kreativitet – Inovacion”, mban një lidhje shumë të ngushtë me sipërmarrësit e diplomuar në Barlet. Çdo vit të ri akademik zyra “Alumni dhe Karriera”, organizion eventin “Alumni sipërmarrës i vitit”, duke vleresuar kështu sipërmarrësit më të suksesshëm.

Zyra “Alumni dhe Karriera”, bashkëpunon me ta duke i ftuar në leksione të hapura, duke i mbështetur me shërbime nga më të ndryshmet në bazë të nevojave të tyre si edhe duke i afruar ata me njëri tjetrin.

Nisur nga kjo, është krijuar kjo hapësirë me biot e alumna-ive tanë sipërmarrës, duke ju ftuar që të mund të njiheni dhe komunikoni me njëri tjetrin e të bashkëpunoni më tej.

KONTAKTO ZYRËN E KARRIERËS DHE ALUMNI

Universiteti “Barleti’’
Adresa: Tiranë, Rruga Frang Bardhi, Selitë
Msc. Grejsa DUSHKU, Pergjegjese e zyrës së Karrierës dhe Alumnit
Zyra e Karrierës dhe Alumni 
Telefon: +355 69 99 28 009
E-mail: [email protected]
web: www.umb.edu.al

REGJISTROHU NË NEWSLETTER