** Certefikatë Për Formimin Psikopedagogjik

Programi i studimit garanton formim dhe kualifikim profesional në fushën psiko-pedagogjike dhe u lejon studentëve që të futen në provimin e licensimit dhe, më vonë, të punësohen si mësues të profileve përkatëse.

* : Programi i integruar 5-vjeçar "Master i Shkencave"

**: Në procesin e Licencimit pranë Ministrisë

REGJISTROHU NË NEWSLETTER