Programet në ciklin e dytë të studimeve Master i Shkencave janë 2 vite akademike dhe me ngarkesë 120 kredite.

Drejtësi Program i Integruar

- * Drejtësi (5 vjet - Program i Integruar)

Arkitekturë Program i Integruar

- * Arkitekturë (5 vjet - Program i Integruar)

Shkenca të Aplikuara

- Informatikë e Aplikuar

Ekonomi dhe Biznes

- Kontabilitet

* : Programi i integruar 5-vjeçar "Master i Shkencave"

** : Program që do të aktivizohet së shpejti

REGJISTROHU NË NEWSLETTER