LICENSIME DHE AKREDITIME
Emertimi Link Format
Programet aktive të studimit në UniBa (maj, 2022) Lista-e-programeve-aktive-ne-UniBA-maj-2022.pdf PDF


Te tjera
Emertimi Link Format
STRATEGJIA KOMBËTARE E ARSIMIT 2021–2026 - Tiranë, tetor 2021 Vendim-621_date-22.10.2021_Per-miratimin-e-SKA-2021-2026.pdf PDF
Statuti I Institucionit
Emertimi Link Format
Strategjia e zhvillimit institucional 2020-2030 Strategjia-e-zhvillimit-institucional-2020-2030.pdf PDF
Statuti Universiteti Barleti ne Fuqi Statuti-Uniba-2020.pdf PDF
Statuti i Shkollës së lartë Universitare Jopublike “Universiteti Barleti” Statut-UMB-2015.pdf PDF


Rregullorja institucionit
Emertimi Link Format
Udhëzim Nr.4, datë 15/10/2021 “Për fillimin e vitit akademik 2021-2022 në Universitetin Barleti” Udhezim-per-fillimin-e-vitit-akademik-2021-2022.pdf PDF
Rregullore mbi masat higjeno sanitare, organizative dhe administrative per minimizimin e riskut ndaj COVID – 19 Rregullore-Masat-AntiCovid-UniBa.pdf PDF
Rregullore e Universitetit Barleti 2022 Rregullore-e-Uniba-02-02-2022.pdf PDF
Rregullore Akademike SHLUJ “Universiteti Barleti” Rreg-Akademike-UMB-2016.pdf PDF


Rregulloret e fakulteteve
Emertimi Link Format
Rregullore e fakultetit të Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomisë Rreg-Fak-SHAE-UMB-korrik-2015.pdf PDF
Rregullore e fakultetit të i Drejtësisë dhe Shkencave Sociale e Politike Rregullore-FDSHSP-UMB-korrik-2015.pdf PDF


Raporte te vleresimit te cilesise
Emertimi Link Format
Raporti VB per programin "Administrim Biznesi" 2015 raporti-administrim-biznesi-2015.pdf PDF
Raporti VB per programin "Informatike e Aplikuar" 2015 raporti-Informatike-e-Aplikuar-2015.pdf PDF
Raporti VB per programin "Edukim fizik dhe Sporte" 2015 Raporti-VB-programi-Edukim-fizik-dhe-Sporte-2015.pdf PDF
Raporti VB per programin "Master Profesional në Psikologji Ligjore" 2015 RVB-Psik-Ligjore-Qershor-2015.pdf PDF
Raporti VB per programin "Master Profesional në Edukim me profil Drejtim dhe Administrim i Arsimit" 2015 RVB_UMB-MP_EDU_DAA-2015.pdf PDF
Raporti VB per programin "Master Profesional në Edukim me profil Mësimdhënia dhe të Nxënët" 2015 RVB_UMB-MP_EDU_MNX-2015.pdf PDF
Raporti VB per programin "Master Profesional në Sociologji Zhvillimi me profil Zhvillim Social Komunitar" 2015 RVB_UMB-MP_SOC_ZHK-2015.pdf PDF
Raporti VB per programin "Master i Shkencave në Studime Evropiane me profil Politika Evropiane dhe Administrim Publik" 2015 RVB_UMB-MSc_SE-2015.pdf PDF
Raporti VB per programin "Master i Shkencave në Sociologji e Zhvillimit Komunitar" 2015 RVB_UMB-MSH_SOC_ZHK-SHtator-2015.pdf PDF
Raporti VB per programin "Master i Shkencave në Shkenca Juridike" 2016 RVB-MSh-Shkenca-Juridike-2016.pdf PDF
Raporti VB per programin "Masteri Profesional Mësues në Edukim Fizik dhe Sporte" 2017 RVB-Master-Mesues-ne-edukim-fizik-dhe-sporte-2017.pdf PDF
Raporti VB per programin "Master Profesional në Administrim Biznesi" 2018 RVB_Administrim-Biznesi_F-K_LMBNJ_MMO-2018.pdf PDF
Mbledhje te Bordit
Emertimi Link Format
Mbledhje te Bordit 2011-2018 Mbledhje-te-Bordit-2011-2018.pdf PDF


Mbledhje te Senatit
Emertimi Link Format
Mbledhje të Senatit 2015-2021 Mbledhje-te-Senatit-2015-2021.pdf PDF
Mbledhje te Senatit 2011-2018 Mbledhje-te-Senatit-2011-2018.pdf PDF


Mbledhje te rektoratit
Emertimi Link Format
Mbledhje të Rektoratit dhe Rektori 2011-2021 Mbledhje-te-Rektoratit-dhe-rektori-2011-2021.pdf PDF
Mbledhje te Rektoratit 2011-2018 Mbledhje-te-Rektoratit-2011-2018.pdf PDF
REGJISTROHU NË NEWSLETTER