Qendra e Teknologjisë , Informacionit dhe Komunikimit

TIK në fushën e kërkimit
Duke bashkëpunuar me fushën e Kërkimit, Bibliotekën , Rrjetin, Institucionet e Kërkimit, ICT mbështet teknologji inovative dhe një koleksion të platformave specifike të kërkimit që mbështesin universitetin investime në përsosmëri kërkimore etj..
Shërbimet e ICT, i lejojn kërkuesit për të përqëndruar kohën dhe burimet e tyre në hulumtim, dhe do të na mundësojë të bëje një kërkimi kryesor intensiv për universitetin Barleti ,por edhe më gjërë

TIK në edukim
Duke bashkëpunuar me Edukimin ,Administraten,Fakultetet tona,Bibliotekën dhe Infrastruktura e Kampusit , Shërbimet, ICT-të ofrojnë të dyja në internet dhe mësim fizik dhe mësimdhënie ,lehtëson shërbimet për stafin dhe studentët.
Ne projektimin dhe mbështetjen e një shumëllojshmërie të mjediseve duke përfshirë Sistemi i Menaxhimit të të Mësuarit (LMS), leksion me anë te dokumentarëve, seminar me mjetet e duhura teknologjike, studiot e të mësuarit dhe laboratorët.
Ne gjithashtu ofrojmë një sërë hapësirash mësimore (shpërndarës të të nxënit,laboratorë kompjuteri, hapësira bibliotekare)ku nxënësit mund të studiojnë vetë dhe bashkëpunojnë me studentë të tjerë si edhe pedagogë

TIK në përcimin e kulturës së Universitetit
Teknologjia mbështet proceset dhe rrjedhën e punës që kontribuojnë në Universitet dhe kulturën e tij. ICT ka përgjegjësi për të hartuar dhe ofrojë zgjidhje që mbështesin vlerat e krijimtarisë, integritetin, përfshirje ,diversitet, dhe angazhimin.
Ne e bëjmë këtë duke bashkëpunuar me fakultetet tona ,administratën dhe njësitë e shërbimit profesional për të mundësuar procese më të thjeshtuara për t'u dorëzuar me anë të përdorimit të teknologjisë ,reduktimin e ngarkesës administrative ,për hallkat dhe strukturat akademike

shërbimet

WEB

ICT në -Web service kanë aftesi të konvertojnë aplikacionin tuaj në web aplikacion.Platforma e web shërbimeve është ..... Web-aplikacione janë aplikacione të thjeshta që funksionojnë në web. Web services janë të shfletuesit dhe sistem operativ të shërbimit të pavarur, që do të thotë se mund të kryj pune në çdo shfletues, pa nevojën për të bërë ndonjë ndryshim
 

IT/Network

ICT në IT dhe Network -Ju me anë të përfshirjes në skuadrën tonë ,do të keni qasje në platforma të fuqishme teknologjike dhe aftësi të avancuara në informatikë , softwar ,network dhe inxhinieri të bazës së të dhënave, vizualizimi i të dhënave dhe analiza dhe ruajtja e të dhënave. Qëndrimi ynë i fortë, mbështetja dhe trajnimi profesional bën të mundur që t'ju plotësojmë këto aftësi teknologjike dhe ju lejon të merrni supportin e duhur.

Social Media

ICT në Social-Media - Ne ju ndihmojmë për të zbuluar dhe shfrytëzuar mundësitë që ofron mediat sociale. Ne nuk ofrojmë zgjidhje standarde por mendojmë me konsumatorin. Duke e njohur gjithnjë e më biznesin tuaj dhe produktet, specialistët tanë mund të zbulojë zgjidhje të suksesshme. Për shkak se media sociale ofron mundësi të shumta është e rëndësishme për të vendosur se cilat aktivitete specifike do të jetë efektive për organizatën tuaj.

Projektet e TIK

See More
Mbështetja e mësuesve të ardhshëm në përdorimin e TIK në edukimin e nxënësve me nevoja të veçanta arsimore

Në kuadër të projektit “Mbështetja e mësuesve të ardhshëm në përdorimin e TIK në edukimin e nxënësve me nevoja të veçanta arsimore”, një iniciativë e Programit të Ndihmës Australiane, e implementuar nga Instituti Shqiptar për Çështjet Publike në emër të Qeverisë Australiane, në datë 30.03.2019 u organizua takimi i parë hapës. Në këtë takim, në të cilin morën pjesë profesorë të 6 universiteteve publike partnere, stafi i AIPA dhe një eksperte në ICT, u diskutua në detaj secili prej aktiviteteve që do të realizohen, ndarja në grupe pune të specializuara në fusha specifike, si dhe u hodhën bazat për përmbajtjen e trajnimeve intensive për mësuesit e ardhshëm.

See More
Platforma menaxhuese e strukturave të Universitetit

Platforma menaxhuese e strukturave të Universitetit - është një sekretari virtuale që ofron një gamë të gjerë shërbimesh online për didaktikën në universitet.
Platforma lidh stafin dhe studentët për shërbimet e IT-së në të gjithë Universitetin,përmirësimin e ofrimit të shërbimeve, dhe integrimin dhe menaxhimin e platformave të reja të teknologjisë për të përfituar Komuniteti i Universitetit.
Platforma ka për qëllim për ti ardhur në ndihmë në kohe reale jo vetëm sekretarive të studentëve, por të gjithë aktorëve dhe përdoruesve të aktiviteteve universitare:

  1. Studentëve
  2. Pedagogëve
  3. Sekretarive mësimore
  4. Departamenteve
  5. Financës

Me anë të aplikacionit, do të bëhet e mundur që cdo anëtar i universitetit do të ketë informacionin që i nevojitet.

STAFF

Msc. Sokol SHURDHI
Drejtor i Qendrës TIK

Email: [email protected]

MP. Amir Esmaeilakhtar
Web Portals Architect/Administrator

Email: [email protected]

Msc. Jona XHOMAQI
Marketingu Dixhital

Email: [email protected]

Msc. Erdeta BOJA
Koordinatore e Tranjimeve dhe Help Desk

Email: [email protected]

Msc. Anisa DOCI
Koordinatore Software dhe Help Desk

Email: [email protected]

Msc. Geri Islamaj
ICT Support dhe Laborant

Email: [email protected]

Bch. Ada Osmani
ICT Support dhe Laborante

Email: [email protected]

Bch. Artemisa Bajrami
ICT Support dhe Laborante

Email: [email protected]

 
 
REGJISTROHU NË NEWSLETTER