© Copyright 2022 - Universiteti Barleti - Tiranë.
Të Gjitha Të Drejtat Të Rezervuara

Cel: +355 69 20 62 086 / +355 69 20 41 222
Email:[email protected]

Biblioteka

Biblioteka e Universitetit Barleti ka filluar të japë shërbim në kohën e themelimit të këtij Universiteti në vitin 2005. Gjatë këtyre viteve, biblioteka, ka ardhur vazhdimisht në rritje duke pasuruar në mënyrë të pandërprerë fondin e librave, me qëllim përmbushejn e kërkesave të studentëve dhe stafit akademik. Prioritet i veçantë i universitetit, përveç shtimit të titujve të librave fizik, është dhe ofrimi i shërbimit të librave, artikujve dhe revistave digjitale nëpërmjet bashkëpunimit me biblioteka dhe revistat ndërkombëtare që ofrojnë shërbime online të leximit.

Koleksioni i Bibliotekës: ky koleksion përbëhet nga burime të ndryshme të shtypura dhe elektronike në fushën e ekonomisë, juridikut, arkitekturës, shkencave politike, psikologjisë, sociologjisë, turizmit, edukimit fizik, sporteve etj. Përveç koleksionit të librave për shfrytëzimin e literaturës akademike, në bibliotekë ofrohen dhe tituj të shumtë të librit artistik, biografi, kritikë dhe histori.

BIBLIOTEKA DIGJITALE E UNIVERSITETIT BARLETI

Biblioteka digjitale është shërbim dedikuar studentëve dhe stafit akademik të Universitetit Barleti. Në platformën dedikuar kësaj biblioteke, është i mundur katagorizimi i titujve të librave, monitorimi i librave fizik (kërkesat, tërheqja, afati i dorëzimit, vonesat, humbja apo dëmtimi), ofrimi i burime digjitale (biblioteka digjitale, revista apo libra digjital), informacione lidhur me bibliotekën dhe orientime mbi bibliotekat ndërkombëtare. Platforma është plotësisht e automatizuar dhe i gjithë ky proces ndiqet dhe menaxhohet lehtësisht nga stafi i bibliotekës përmes postës elektronike.

Përvec bibliotekave digjitale me akses të hapur, biblioteka e universitetit Barleti ka prej vitesh marrëveshje bashkëpunimi me bibliotekën digjitale EconBiz, bibliotekë kjo që mundëson orientim dhe ndihmë në kërkimin e artikujve, punimeve dhe librave dixhital si dhe akses të plotë e të licensuar në internet për materialet që ofron, ku përveç literaturës në gjuhë të huaj, në këtë motor kërkimi akademik gjendet dhe literaturë në gjuhën shqipe. Tjetër bibliotekë dixhitale me të cilën universiteti Barleti ka lidhur marrëveshje bashkëpunimi është Research4life, bibliotekë që u ka ofruar studiuesve të 10,500 institucioneve të ndryshme në botë revista, libra kryesorë në fushat e shëndetësisë, bujqësisë, mjedisit, shkencave të aplikuara dhe në fushën e drejtësisë. Kjo bibliotekë është pjesë e pesë programeve në të cilat lexuesi mund të arrijë këtë natyrë informacioni: Hinari (Kërkime për Shkencat e Shëndetit), AGORA (Qasje në Kërkimet Globale Online në Bujqësi), OARE (Qasje Online në Kërkimet në Mjedis), ARDI (Qasje në Kërkime për Zhvillim dhe Inovacion), GOALI (Kërkim për Drejtësinë Globale). Po ashtu, në bibliotekën dixhitale JSTOR, e cila siguron qasje në më shumë se 12 milion artikuj të revistave akademike, libra dhe burime kryesore në 75 disiplina, universiteti ynë aktualisht ka abonim me llogarinë e bibliotekës, nëpërmjet të cilës, mund të aksesojnë stafi akademik dhe studentët dhe është i mundur leximi online dhe ruajtja e materialeve që kërkojnë direkt nga platforma e tyre.
ECONBIZ
Find Economic Literature


Vizito faqen
EBSCO
Open Dissertations


Vizito faqen
JSTOR
Open Access journals


Vizito faqen
DOAJ
Open Access journals


Vizito faqen

OXFORD ACADEMIC
Journal of Communication


Vizito faqen
OXFORD ACADEMIC
Public Administration Research and Theory


Vizito faqen
OXFORD ACADEMIC
Human Rights Law Review


Vizito faqen
International Scientific Event


Vizito faqen

GOOGLE ACADEMIC


Vizito faqen
THE ONLINE BOOKS PAGE


Vizito faqen
PLAGIUM CHECKER


Vizito faqen
VIPER PLAGIARISM CHECKER


Vizito faqen

FREE ONLINE PLAGIARISM CHECKER


Vizito faqen
ASSOCIATION FOR COMPUTING MACHINERY


Vizito faqen
SOURCEBOOK OF CRIMINAL JUSTICE STATISTICS


Vizito faqen
TREATY ON EUROPEAN UNION (MAASTRICHT TREATY)


Vizito faqen

LIBRARY OF CONGRESS


Vizito faqen
GALE PUBLIC LIBRARIES


Vizito faqen
ISA-JOURNAL LISTS


Vizito faqen
SPIE. DIGITAL LIBRARY


Vizito faqen

JOURNAL ABBREVATION SOURCES


Vizito faqen
STANFORD ENCYCLOPEDIA OF PHILOSOPHY


Vizito faqen
ELSEVIER


Vizito faqen
SPRINGER LINK


Vizito faqen

RESEARCH4LIFE


Vizito faqen
WORLD DIGITAL LIBRARY


Vizito faqen
PROJECT GUTENBERG


Vizito faqen
OPEN LIBRARY


Vizito faqen

OVERDRIVE


Vizito faqen
EUROPEANA


Vizito faqen
BYGOSH


Vizito faqen
TECHLEARNING


Vizito faqen

DIGITALLIBRARY


Vizito faqen

Kontakt me bibliotekën

Universiteti “Barleti’’
Adresa: Tiranë, Rruga Frang Bardhi, Selitë
Olta Murataj, PhD
Përgjegjës i bibliotekës
E-mail: [email protected]
web: www.umb.edu.al

REGJISTROHU NË NEWSLETTER