• 24 Nëntor 2023

CEREMONIA E DIPLOMIMIT 2023

Më shumë
CEREMONIA E DIPLOMIMIT 2023
Promovo talentin tënd në “ALBANIAN CENTRAL STEAM FAIR 2023”
  • 23 Nëntor 2023

Promovo talentin tënd në “ALBANIAN CENTRAL STEAM FAIR 2023”

Më shumë
  • 15 Nëntor 2023

Universiteti “Barleti” siguron fitoren e parë në “Staff University Football League 2023”

Më shumë
Universiteti “Barleti” siguron fitoren e parë në “Staff University Football League 2023”
Vizionari i Teknologjisë: PhD. Ilir Çapuni në Konferencën Infocom
  • 13 Nëntor 2023

Vizionari i Teknologjisë: PhD. Ilir Çapuni në Konferencën Infocom

Më shumë
  • 10 Nëntor 2023

STEAM+ ALBANIA tanimë suportohet nga EU STEM COALITION si Program Kombëtar për Shqipërinë.

Më shumë
STEAM+ ALBANIA tanimë suportohet nga EU STEM COALITION si Program Kombëtar për Shqipërinë.
“Erasmus Info Day” për studentët
  • 08 Nëntor 2023

“Erasmus Info Day” për studentët

Më shumë

Programet me karakter profesional janë deri në 2 vite akademike, me ngarkesë deri në 120 kredite.

** Certefikatë Për Formimin Psikopedagogjik

Programi i studimit garanton formim dhe kualifikim profesional në fushën psiko-pedagogjike dhe u lejon studentëve që të futen në provimin e licensimit dhe, më vonë, të punësohen si mësues të profileve përkatëse.

* : Programi i integruar 5-vjeçar "Master i Shkencave", **: Në procesin e Licencimit pranë Ministrisë

Barleti Profesional ka për qëllim të zhvillojë programe te kualifikimit profesional ne Nivelin V te arsimit te larte. Në kuadrin e profesioneve teknike, ai ka për qëllim të ofrojë programe studimi 2 vjecare Universitare për kualifikime teknike dhe aftesim profesional.

Vizito faqen

BTTC është qendër trajnimesh, kualifikimi, testimesh dhe certifikimesh per edukimin dhe formimin pergjate gjithe jetes. Qendra mbulon të gjitha format e të mësuarit per zhvillimin profesional-praktik: formal, joformal dhe informal.

Vizito faqen

Synojme që së bashku me studentët: Të bashkërendohet pesha e dijeve akademike, aftësive konkrete profesionale si dhe aftësive mbështetëse të nevojshme për profilin përkatës të studimi.


Më shumë

ORIENTIMI STUDENTOR

UniBa ndihmon studentët të krijojnë një plan individual studimi, angazhimi mbështetës dhe karriere...

Më shumë

TUTORIAL DHE EDUKIM

Në UniBa synojmë të frymëzojmë dhe mbështesim vazhdimisht gjeneratat e reja...

Më shumë

CILËSI DHE EKSELENCË

Sigurojmë një komunitet aktiv me studentë, akademikë dhe ekspertë të tregut. Cilësia është qëllimi ynë...

Synohet që, së bashku me studentët: Të krijohen rrjete të komunikimit dhe bashkëveprimit, me qëllim zhvillimin e aftësive mbështetëse për profesionin në të ardhmen.


Më shumë

ASISTENCË NË AKOMODIM

Në UB ne mirëpresim dhe ofrojmë ndihmë për të gjithë studentët që vijnë nga vendi apo nga rajoni...

Më shumë

MBËSHTETJE

Vizioni ynë është i qartë, në duam të arrijmë përsosmërinë përmes përfshirjes...

Më shumë

SHËRBIME MBËSHTETËSE

“One-stop-shop” me staf miqësor për të siguruar informacion kyç dhe për të ndihmuar në shumë shërbime të Universitetit...

Synohet që, së bashku me studentët: Të krijohen rrjete të komunikimit dhe bashkëveprimit, me qëllim zhvillimin e aftësive mbështetëse për profesionin në të ardhmen.


Më shumë

VOLEJBOLL

Në vitin 2005 ekipi u përfshi në strukturën e Universitetit Barleti. Në këtë moment, skuadra merr një emër të ri, atë të UMB Volley.

Synohet që, së bashku me studentët: Të sigurohet përfaqësimi gjithëpërfshirës në strukturat përkatëse universitare; Të rritet aktivizmi rinor dhe përgjegjshmëria qytetare përmes mbështetjes së iniciativave të ndryshme studentore.


Më shumë

KLUBE DHE EVENTE

Shijo jetën studentore dhe ji aktiv në klube dhe evente që zhvillohen në Universitet.

Më shumë

UNIONI DHE SHOQATA

Në UB gjëndet unioni më i fortë dhe aktiv i studentëve në vend.

Më shumë

PROJEKTE DHE SUGJERIME

Jeta studentore në UniBa do të nxjerrë në pah aftësitë tuaja për karrierën e ardhshme.

Të garantojë që çdo student të ketë mundësi të barabarta për të zhvilluar aftësi për të ardhmen, të tilla si aftësitë e: lidershipit, sipërmarrjes, e prezantimit në publik, etj.


Më shumë

ORIENTIM KARRIERE

Planifikim individual karriere, përmes orientimit dhe këshillimit të vazhdueshëm për kërkesat e tregut të punës.

Më shumë

PRAKTIKA DHE PUNËSIM

Praktika profesionale, dhe punësimi i hershëm garantojnë një fillim të sigurt të karrierës dhe punësimit.

Më shumë

PARTNER KORPORATIV

UB së bashku me partnerët e tij janë aktorë të rëndësishëm të zhvillimit të shoqërisë.

Synohet që, së bashku me studentët: Të mbështetet rrjeti i studentëve të diplomuar si “Kujtesë e UB”; Të lehtësohet transferimi i njohurive dhe aftësive nga Alumni drejt studentëve aktualë; Të promovohet përvoja e mirë e “Student në UniBa”.


Më shumë

RRJETI

Alumni UB lehtëson integrimin e studentëve në tregun e punës, ndihmon në rritjen e tyre në karrierë dhe përfshirjen e tyre në projekte dhe aktivitetet e shumta.

Më shumë

TESTIMONIALS

Jam krenar që jam diplomuar si BARLETAS!

Më shumë

AMBASADOR

Sigurojnë përvojën akademike, sociale, sipërmarrëse dhe krijuese që çdo Barletas mund të ketë.

BARLETI VJEN ME NJË DIMENSION TË RI


Kampusi më i ri Universitar në Shqipëri, mirëpret studentët e gjeneratës së parë dhe Barletasit tanë të cilët do të kenë një shtëpi të re multi-funksionale.

KALENDARI I AKTIVITETEVE

REGJISTROHU NË NEWSLETTER