© Copyright 2022 - Universiteti Barleti - Tiranë.
Të Gjitha Të Drejtat Të Rezervuara

Cel: +355 69 20 62 086 / +355 69 20 41 222
Email:[email protected]

  • 17 Janar 2022

Alumni Talking Business - Av. Aderaldo Mema

Më shumë
Alumni Talking Business - Av. Aderaldo Mema
Ligji për Krijimin dhe Zhvillimin e Startup-eve
  • 14 Janar 2022

Ligji për Krijimin dhe Zhvillimin e Startup-eve

Më shumë
  • 14 Janar 2022

Zgjedhjet për kryetar të Qeverisë Studentore

Më shumë
Zgjedhjet për kryetar të Qeverisë Studentore
Junior Achievement of Albania në partneritet me Universitetin Barleti
  • 11 Janar 2022

Junior Achievement of Albania në partneritet me Universitetin Barleti

Më shumë
  • 11 Janar 2022

Alumni Movie Night

Më shumë
Alumni Movie Night
Barletasit dhurojnë karrocë invalidi për Alberton!
  • 10 Janar 2022

Barletasit dhurojnë karrocë invalidi për Alberton!

Më shumë

Programet e ciklit të parë të studimeve Bachelor janë 3 vite akademike, me ngarkesë 180 kredite. Programet e integruara janë 300 ose 360 kredite dhe kohëzgjatja normale është 5 ose 6 vite akademike.

Shkenca të Aplikuara

- Informatikë e Aplikuar

Shkenca Sociale

- Psikologji
- Punë Sociale

Programet në ciklin e dytë të studimeve Master i Shkencave janë 2 vite akademike dhe me ngarkesë 120 kredite.

Ekonomi dhe Biznes

- Kontabilitet

Arkitekturë Program i Integruar

- * Arkitekturë (5 vjet - Program i Integruar)

Shkenca të Aplikuara

- Informatikë e Aplikuar

Drejtësi Program i Integruar

- * Drejtësi (5 vjet - Program i Integruar)

Programet në ciklin e dytë të studimeve Master Profesional janë me 1 ose 2 vite akademike dhe me ngarkesë 60 ose 120 kredite.

Shkenca Politike

- Administrim Publik

Trajnimi vazhduar

Kurse programesh studimi të formimit të vazhduar (sipas ligjit të arsimit të lartë, neni 81), pjesë të niveleve 5, 6, 7 dhe 8 të Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve, me vëllim të punës përcaktuar me kredite të transferueshme ECTS dhe me regjistrim të Certifikatës në Regjistrin Shtetëror të Diplomave dhe Certifikatave;

Çertifikata profesionale

Kurse sipas kërkesave (dhe/apo akreditimeve) të organizmave kompetente administrative që kërkojnë kualifikimin në shërbim të punësimit, që mund të jenë pjesë e dy klasave të mësipërme përsa i përket regjistrimit të Certifikatës dhe krediteve matëse të vëllimit të punës.

Kurse formimi profesional

Kurse kualifikimi dhe trajnimi profesional (TVET), ato në kuadrin e të mësuarit gjatë gjithë jetës (LLL), në të gjitha nivelet, me ose pa kredite të transferueshme;

Synohet që, së bashku me studentët: Të bashkërendohet pesha e dijeve akademike, aftësive konkrete profesionale si dhe aftësive mbështetëse të nevojshme për profilin përkatës të studimi... Më shumë >>


Më shumë

ORIENTIMI STUDENTOR

UB ndihmon studentët të krijojnë një plan individual studimi, angazhimi mbështetës dhe karriere...

Më shumë

TUTORIAL DHE EDUKIM

Në UB synojmë të frymëzojmë dhe mbështesim vazhdimisht gjeneratat e reja...

Më shumë

CILËSI DHE EKSELENCË

Sigurojmë një komunitet aktiv me studentë, akademikë dhe ekspertë të tregut. Cilësia është qëllimi ynë...

Synohet që, së bashku me studentët: Të krijohen rrjete të komunikimit dhe bashkëveprimit, me qëllim zhvillimin e aftësive mbështetëse për profesionin në të ardhmen... Më shumë >>


Më shumë

ASISTENCË NË AKOMODIM

Në UB ne mirëpresim dhe ofrojmë ndihmë për të gjithë studentët që vijnë nga vendi apo nga rajoni...

Më shumë

MBËSHTETJE

Vizioni ynë është i qartë, në duam të arrijmë përsosmërinë përmes përfshirjes...

Më shumë

SHËRBIME MBËSHTETËSE

“One-stop-shop” me staf miqësor për të siguruar informacion kyç dhe për të ndihmuar në shumë shërbime të Universitetit...

Synohet që, së bashku me studentët: Të krijohen rrjete të komunikimit dhe bashkëveprimit, me qëllim zhvillimin e aftësive mbështetëse për profesionin në të ardhmen... Më shumë >>


Më shumë

VOLEJBOLL

Në vitin 2005 ekipi u përfshi në strukturën e Universitetit Barleti. Në këtë moment, skuadra merr një emër të ri, atë të UMB Volley.

Synohet që, së bashku me studentët: Të sigurohet përfaqësimi gjithëpërfshirës në strukturat përkatëse universitare; Të rritet aktivizmi rinor dhe përgjegjshmëria qytetare përmes mbështetjes së iniciativave të ndryshme studentore... Më shumë >>


Më shumë

KLUBE DHE EVENTE

Shijo jetën studentore dhe ji aktiv në klube dhe evente që zhvillohen në Universitet.

Më shumë

UNIONI DHE SHOQATA

Në UB gjëndet unioni më i fortë dhe aktiv i studentëve në vend.

Më shumë

PROJEKTE DHE SUGJERIME

Jeta studentore në UB do të nxjerrë në pah aftësitë tuaja për karrierën e ardhshme.

Të garantojë që çdo student të ketë mundësi të barabarta për të zhvilluar aftësi për të ardhmen, të tilla si aftësitë e: lidershipit, sipërmarrjes, e prezantimit në publik, etj... Më shumë >>


Më shumë

ORIENTIM KARRIERE

Planifikim individual karriere, përmes orientimit dhe këshillimit të vazhdueshëm për kërkesat e tregut të punës.

Më shumë

PRAKTIKA DHE PUNËSIM

Praktika profesionale, dhe punësimi i hershëm garantojnë një fillim të sigurt të karrierës dhe punësimit.

Më shumë

PARTNER KORPORATIV

UB së bashku me partnerët e tij janë aktorë të rëndësishëm të zhvillimit të shoqërisë.

Synohet që, së bashku me studentët: Të mbështetet rrjeti i studentëve të diplomuar si “Kujtesë e UB”; Të lehtësohet transferimi i njohurive dhe aftësive nga Alumni drejt studentëve aktualë; Të promovohet përvoja e mirë e “Student në UB”... Më shumë >>


Më shumë

RRJETI

Alumni UB lehtëson integrimin e studentëve në tregun e punës, ndihmon në rritjen e tyre në karrierë dhe përfshirjen e tyre në projekte dhe aktivitetet e shumta.

Më shumë

TESTIMONIALS

Jam krenar që jam diplomuar si BARLETAS!

Më shumë

AMBASADOR

Sigurojnë përvojën akademike, sociale, sipërmarrëse dhe krijuese që çdo Barletas mund të ketë.

BARLETI VJEN ME NJË DIMENSION TË RI


Kampusi më i ri Universitar në Shqipëri, mirëpret studentët e gjeneratës së parë dhe Barletasit tanë të cilët do të kenë një shtëpi të re multi-funksionale.
KALENDARI I AKTIVITETEVE

REGJISTROHU NË NEWSLETTER