Studentët e viteve të para prezantohen me Klubin e Karrierës - Universiteti "Barleti"
REGJISTROHU NË NEWSLETTER