“Të bëhesh jurist i mirë”, një manual për juristët e rinj - Universiteti "Barleti"
REGJISTROHU NË NEWSLETTER