Bazat psikologjike të rritjes së karrierës - Psikologe Denata Toçe - Universiteti "Barleti"
REGJISTROHU NË NEWSLETTER