© Copyright 2020 - SHLUJ "Universiteti Marin Barleti" - Tiranë.
Të Gjitha Të Drejtat Të Rezervuara

Cel: +355 69 20 62 086 / +355 69 20 41 222
Email:info@umb.edu.al

Rreth zyrës së burimeve njerëzore

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam cursus varius malesuada. Suspendisse scelerisque leo vitae dapibus venenatis. Donec id ornare magna. Curabitur faucibus risus eu lectus convallis, sed dignissim mauris pellentesque. Mauris dignissim quis arcu eget venenatis. Etiam tristique porta sapien vitae placerat. Mauris magna elit, interdum vel odio vitae, hendrerit faucibus quam. Integer placerat aliquet purus, sit amet fermentum justo molestie laoreet. Maecenas ultricies neque sed auctor scelerisque. Pellentesque eget lectus nec augue varius viverra sed a velit.

Universitetit Barleti mer përsipër të ofrojë shërbim universitar të një niveli cilësor mbështëtur në etik, cilësi dhe profesionalizëm. Në funksion të këtij qëllimi rol të rëndësishëm ka Departamenti i Menaxhimit të Burimeve Njerëzore. Misioni i departamentit të burimeve njerëzore është: Të sigurojë menaxhimin efektiv të burimeve njerëzore duke hartuar dhe zbatuar rregullore dhe procedura, politika, programe dhe shërbime që kontribuojnë në arritjen e qëllimeve të Institucionit dhe punonjësve duke bërë balancimin e duhur të nevojave të punonjësve dhe nevojave të institucionit.
Vizioni ynë është që të bashkëpunojmë me profesionistë duke ofruar shërbime, politika dhe sisteme të burimeve njerëzore inovative dhe të orientuara drejt rezultateve kjo në bashkëpunim dhe me Zyrën e Vlerësimit të Performancës. Rekrutimi i personelit cilësor është me rëndësi parësore si dhe ndërrmarrja e politikave për zhvillimin e mëtejshëm të Burimeve Njerëzore. Prandaj është e nevojshme përmirësimi i standardet dhe bashkërendimi, me qëllim identifikimin dhe prurjen e figurave të duhura, në kohën dhe vendin e duhur, në funksion të përmbushjes së nevojave të Universiteit Marin Barleti.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam cursus varius malesuada. Suspendisse scelerisque leo vitae dapibus venenatis. Donec id ornare magna. Curabitur faucibus risus eu lectus convallis, sed dignissim mauris pellentesque. Mauris dignissim quis arcu eget venenatis. Etiam tristique porta sapien vitae placerat. Mauris magna elit, interdum vel odio vitae, hendrerit faucibus quam. Integer placerat aliquet purus, sit amet fermentum justo molestie laoreet.

SHTYLLAT INSTITUCIONALE


Institucioni e ushtron aktivitetin e tij mbështetur në 5 shtylla kryesore të cilat janë:

Më Shumë
Shtylla Akademike

Shtylla Akademike përfshinë të gjitha veprimtaritë akademike me synim kryerjen me efikasitet dhe cilësi të lartë të procesit të mësimdhënies, pajisjen e studentëve me dije teorike e aftësi profesionale bashkëkohore, mjeshtëri komunikimi dhe teknika themelore të marrjes, përpunimit, dhënies së informacionit, mbështetur në metoda moderne mësimdhënie e mësimnxënie, udhëhequr nga një profesorat i përgatitur e cilësor.

Më Shumë
Shtylla e Studentëve dhe
Marrëdhënieve me Komunitetin

Kjo shtyllë vendos në qendër të vëmendjes studentin, ku krahas aftësimit të tij shkencor e profesional, synohet edhe aktivizimi i tij në të gjitha veprimtaritë për konkretizim të dijeve dhe komunikimin e vazhdueshëm me administratën publike, biznesin dhe shoqërinë civile.

Më Shumë
Shtylla e Kërkimit Shkencor
dhe Inovacionit

Institucioni realizon punë kërkimore shkencore dhe aplikative, duke i dhënë përparësi inovacionit e duke siguruar aftësimin e studentëve për nisma sipërmarrjesh (start-up). Ai mbulon fushat e tij të formimit me projekte studimesh të aplikuara në komunitet, me rezultate të prekshme të nivelit praktik dhe me elementë novatorë.

Më Shumë
Shtylla Administrative

Veprimtaria administrative e institucionit gërsheton në mënyrë të përsosur organizimin e njohur administrativ institucional me drejtimin, menaxhimin e organizimin administrativ-akademik, duke krijuar një sistem korporativ të përshtatshëm për natyrën e tij akademike universitare.

Më Shumë
Shtylla e Sipërmarrjes

Duke pasur si objektivë arritjen e natyrës së plotë të një universiteti evropian të gjeneratës së tretë, në strategjinë e tij institucioni synon komercializimin e dijeve dhe zhvillimin e sipërmarrjeve, në bashkëpunim me institucione homologe dhe biznesin, nxitjen e forcave krijuese akademike për themelimin e bërthamave të sipërmarrjes që zbatojnë në praktik dijet e kultivuara

SEKSIONE

Më Shumë
Rregullore Dhe Procedura -
Formular Dhe Dokumenta

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam cursus varius malesuada. Suspendisse scelerisque leo vitae dapibus venenatis. Donec id ornare magna. Curabitur faucibus risus eu lectus convallis, sed dignissim mauris pellentesque. Mauris dignissim quis arcu eget venenatis. Etiam tristique porta sapien vitae placerat.

Më Shumë
Stafi I Ri

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam cursus varius malesuada. Suspendisse scelerisque leo vitae dapibus venenatis. Donec id ornare magna. Curabitur faucibus risus eu lectus convallis, sed dignissim mauris pellentesque. Mauris dignissim quis arcu eget venenatis. Etiam tristique porta sapien vitae placerat.

Më Shumë
Rritje Kapaciteteve

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam cursus varius malesuada. Suspendisse scelerisque leo vitae dapibus venenatis. Donec id ornare magna. Curabitur faucibus risus eu lectus convallis, sed dignissim mauris pellentesque. Mauris dignissim quis arcu eget venenatis. Etiam tristique porta sapien vitae placerat.

Më Shumë
Vleresimi Performances

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam cursus varius malesuada. Suspendisse scelerisque leo vitae dapibus venenatis. Donec id ornare magna. Curabitur faucibus risus eu lectus convallis, sed dignissim mauris pellentesque. Mauris dignissim quis arcu eget venenatis. Etiam tristique porta sapien vitae placerat.

Më Shumë
Incentiva Dhe Standarte

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam cursus varius malesuada. Suspendisse scelerisque leo vitae dapibus venenatis. Donec id ornare magna. Curabitur faucibus risus eu lectus convallis, sed dignissim mauris pellentesque. Mauris dignissim quis arcu eget venenatis. Etiam tristique porta sapien vitae placerat.

Më Shumë
Masa Disiplinore

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam cursus varius malesuada. Suspendisse scelerisque leo vitae dapibus venenatis. Donec id ornare magna. Curabitur faucibus risus eu lectus convallis, sed dignissim mauris pellentesque. Mauris dignissim quis arcu eget venenatis. Etiam tristique porta sapien vitae placerat.

HR

Identifikimi Nevojave me
Departamentet dhe Qendrat

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam cursus varius malesuada. Suspendisse scelerisque leo vitae dapibus venenatis. Donec id ornare magna. Curabitur faucibus risus eu lectus convallis, sed dignissim mauris pellentesque. Mauris dignissim quis arcu eget venenatis. Etiam tristique porta sapien vitae placerat.

Promovimi Pozicionit te Lire

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam cursus varius malesuada. Suspendisse scelerisque leo vitae dapibus venenatis. Donec id ornare magna. Curabitur faucibus risus eu lectus convallis, sed dignissim mauris pellentesque. Mauris dignissim quis arcu eget venenatis. Etiam tristique porta sapien vitae placerat.

Negocimi Termave te Kontrates dhe Firmosja

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam cursus varius malesuada. Suspendisse scelerisque leo vitae dapibus venenatis. Donec id ornare magna. Curabitur faucibus risus eu lectus convallis, sed dignissim mauris pellentesque. Mauris dignissim quis arcu eget venenatis. Etiam tristique porta sapien vitae placerat.

Vleresimi Performances

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam cursus varius malesuada. Suspendisse scelerisque leo vitae dapibus venenatis. Donec id ornare magna. Curabitur faucibus risus eu lectus convallis, sed dignissim mauris pellentesque. Mauris dignissim quis arcu eget venenatis. Etiam tristique porta sapien vitae placerat.

Incentivat per Realizimin e Objektivav

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam cursus varius malesuada. Suspendisse scelerisque leo vitae dapibus venenatis. Donec id ornare magna. Curabitur faucibus risus eu lectus convallis, sed dignissim mauris pellentesque. Mauris dignissim quis arcu eget venenatis. Etiam tristique porta sapien vitae placerat.

Formatimi i Profilit te Kandidatit Detyrave dhe
Pergjegjesive

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam cursus varius malesuada. Suspendisse scelerisque leo vitae dapibus venenatis. Donec id ornare magna. Curabitur faucibus risus eu lectus convallis, sed dignissim mauris pellentesque. Mauris dignissim quis arcu eget venenatis. Etiam tristique porta sapien vitae placerat.

Intervistimi, Perzgjedhja

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam cursus varius malesuada. Suspendisse scelerisque leo vitae dapibus venenatis. Donec id ornare magna. Curabitur faucibus risus eu lectus convallis, sed dignissim mauris pellentesque. Mauris dignissim quis arcu eget venenatis. Etiam tristique porta sapien vitae placerat.

Akomodimi ne Vendin e Punes

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam cursus varius malesuada. Suspendisse scelerisque leo vitae dapibus venenatis. Donec id ornare magna. Curabitur faucibus risus eu lectus convallis, sed dignissim mauris pellentesque. Mauris dignissim quis arcu eget venenatis. Etiam tristique porta sapien vitae placerat.

Trajnimi Vazhdueshem i Stafit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam cursus varius malesuada. Suspendisse scelerisque leo vitae dapibus venenatis. Donec id ornare magna. Curabitur faucibus risus eu lectus convallis, sed dignissim mauris pellentesque. Mauris dignissim quis arcu eget venenatis. Etiam tristique porta sapien vitae placerat.

Masa Disiplinore dhe Largini nga Detyra.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam cursus varius malesuada. Suspendisse scelerisque leo vitae dapibus venenatis. Donec id ornare magna. Curabitur faucibus risus eu lectus convallis, sed dignissim mauris pellentesque. Mauris dignissim quis arcu eget venenatis. Etiam tristique porta sapien vitae placerat.

REGJISTROHU NË NEWSLETTER