Albania Artificial Intelligence

ORGANIZON: Innovation Hub
VENDI: Innovation Hub (Godina e Inovacionit)
DATA: 22.02.2017
FILLIMI: 18.00
MBARIMI: 20.00

Moderatoret:  Ersion Meculi / Korado Capja / Geiv Tomco / Erlis Hasa

QËLLIMI DHE TEZAT E DISKUTIMIT:

Albania Machine Learning & Artificial Intelligence Community.
Ideja kryesore e komunitetit tonë është për të sjellë së bashku njerëz me interes të përbashkët në lidhje me IA. Ne duam të krijojmë një komunitet që do të sjellë njerëzit së bashku për të diskutuar, ndaje përvojat, të organizojë konferenca, seminare dhe shpresojmë që në të ardhmen të botojë një revistë tremujore për të gjithë anëtarët. Ne kemi për qëllim  të ndërtojme një komunitet që do të përpiqet për të zgjidhur problemet e IA dhe të punojë së bashku me qëllim fuqizimin e njëri-tjetrit në këtë fushë dhe jo vetëm.
Për më tepër, do të përpiqemi të sjellim këtë teknologji të re tek të rinjte dhe për t'i bërë ata të kuptojnë se IA është teknologji që do të ndryshojë botën, duke u treguar anëtarëve, ku ata mund të përdorin IA dhe se si ata mund të zhvillojnë më tej atë.