Ndërkombëtarizimi

Në SHLUJ ”Universiteti Marin Barleti", angazhimi akademik është i lidhur ngushtë me bashkëpunimin ndërkombëtar. Ndërkombëtarizimi i Universitetit dhe i Studentëve është edhe në funksion e akreditimit ndërkombëtar të Universitetit.

Një nga nismat e reja të Universitetit është pikërisht bashkëpunimi me Universitetin e Kardifit në Mbretërinë e Bashkuar. Si një hap i parë drejt institucionalizimit të bashkëpunimit midis SHLUJ “Universiteti Marin Barleti" dhe Universitetit të Kardifit, vlen për tu theksuar firmosja, në fillim të vitit 2010, e Memorandumit të Mirëkuptimit midis UMB-së dhe "Cardiff University". SHLUJ “Universiteti Marin Barleti" ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me:

 • Memorandum of Understanding between Capital Normal University and Marin Barleti University 2010
 • Memorandum of Understanding between Cardiff University and Marin Barleti University 2010
 • Facolta di Economia Universita degli studi di udine coorperative agreement between the Faculty of Economics University of Udine –Italy and the Marin Barleti University 2010.
 • Memorandum of Understanding between Bourneville College, Bristol Road South, North, Birmingham, B31 2AJ, United Kingdom and Marin Barleti University 2011.
 • Nënshkrim i Marrëveshjes së Bashkëpunimit midis SHLUJ “Universiteti Marin Barleti” dhe Universitetit të Bolonjës për bashkëpunim në fushën akademike dhe kërkimin shkencor. 21.12.2010.
 • La Facolta di Giurisprudence della Seconada Universita di Napoli e ela Facolta di Gurisprudenza della Universita Marin Barleti – Accordo Di Cooperazione Accademica Per Lo Svolgimento Di Una Summer School 2011.
 • Membership in Central and European Management Development Association of Marin Barleti University 2011 (OSCE) in Albania and Marin Barleti University (MBU) with the Albanian Institute for Public Affairs (AIPA).
 • Memorandum of Cooperation “Clemson” University and Marin Barleti University 2011
 • Accordo Attuativo tra la Universiteti Marin Barleti e Istitutio Nazionale di Architettura 2012
 • License Agreement between the American Hotel & Lodging Educational Institute and Marin Barleti University 2012.
 • Faculty Exchange Agreement between University of Arkansas Clinton School of Public Service and Marin Barleti University 2013.
 • Accordo quadro di Cooperazione tra L’Universita degli studi Roma Tre e La UniversitiMarin Barleti 2013.
 • Accordo Quadro di Cooperazione Universita tra il Politencniko di Bari (Poliba) L’Universita ‘Marin Barleti” 2013.
 • Erasmus + Inter institutional agreement 2015-2016 between institutions from Programs and Partner Countries, Polytechnic di Bari and Marin Barleti University.
 • Cooperation Agreement between Antalya Academy of Tourism, Turky and Marin Barleti University 2013.
 • Partnership Agreement – Technological Educational Institute of Epirus with “Marin Barleti” University 2014.
 • Protocollo applicativo per la collaborazione culturale scientifica tra il Dipartamento di Giurisprudenca dell’Universita degli studi Roma Tre e la Facolta di Giurisprudenca dell’Universita Marin Barleti 2014.
 • Convenzione di coorperazicione Universitaria Internazionale tra il L’Universita Marin Barleti e L’Universita del Salento 2015.
 • Accordo di Coorperazicione Accademica tra Universita degli studi Genova e Shluj “Universiteti Marin Barleti” 2015.
 • Memorandum of understanding between Marin Barleti University Adriapol Institution and ITU ARI Teknokent, Istabul, Turkey 2015.
 • Preliminary Protocol on International Educational Cooperation between Fatih University (Turkey) and Marin Barleti University 2015.
 • Corporation Agreement between the University of Bari Aldo Moro and the Marin Barleti University
 • Memorandum of understanding between Swiss School of Economics and Marin Barleti University 2015.
 • Accordo quardo di coorperzione universita tra la Seconda Universita degli Studi di Napoli Shluj “Universiteti Marin Barleti” 2015.
 • Convencione di cooperazione Universitaria Internazionale tra L’ Universita Marin Barleti e l’Universita del Salento 2015.
 • Agrement between the United Nation Education, Scientific and Cultutal Organization and Marin Barleti University (Concerning the establishment of a UNESCO chair in Multiculturalalism, Intercultural Dialogue and Human Rights in the Balkans 2016.
 • Erasmus + Programmers – Capacity – Building project in the fjeld of Higher Education –Partnership Agreement 2016.