Diplomë Master Profesional: Lidership dhe Menaxhim Burimesh Njerëzore - Universiteti "Barleti"
REGJISTROHU NË NEWSLETTER