Diplomë Bachelor: Financë, Bankë, Sigurime dhe Pasuri të Paluajtshme - Universiteti "Barleti"
REGJISTROHU NË NEWSLETTER