“ Rio+20 dhe Shqipëria që duam të ndërtojmë - Të qeverisim të ardhmen me Zhvillim të Qendrueshëm ! ” - Universiteti "Barleti"
REGJISTROHU NË NEWSLETTER