© Copyright 2022 - Universiteti Barleti - Tiranë.
Të Gjitha Të Drejtat Të Rezervuara

Cel: +355 69 20 62 086 / +355 69 20 41 222
Email:[email protected]

KËRKIMI SHKENCOR NE UniBA


Kërkimi bazë si pjesë e kërkimit shkencor në Uniba synon të përmiresojë teoritë dhe të kuptuarit ose parashikimin e fenomeneve të natyrës, shoqërise, ekonomise etj. I nxitur nga kurioziteti dhe deshira për njohuri të reja, kërkimi bazë shërben si karburant i novacioneve të shkencave të aplikuara qe studiohen ne UniBa. Ai tenton të përgjithësojë njohuritë rreth fenomeneve të veçuara si me interes, dhe në filozofinë e tij kërkon të mbledhë sa më shumë njohuri për hir të dijes.

E kunderta e kërkimit baze, si komponent tjetër i kërkimit shkencor, është kërkimi i aplikuar që synon në zgjidhjen e problemeve të së përditëshmes, rezultatet e së cilit kanë efekt të menjëhershëm dhe praktik.

Kërkimi bazë studion raste dhe eksperienca të veçanta, individuale, jo përgjithësuese, te identifikuar nga akademikët, apo studentët, duke njohur faktin që variablat janë në ndryshim të vazhdueshëm e konstant. Ndërsa kërkimi i aplikuar në të kundërt, kërkon përgjithësime të situatave konkrete duke supozuar që variablat nuk ndryshojnë.

Kërkimi bazë ne UniBa është i lidhur ngushtë me eksperiencën akademike dhe ka një ndikim të madh në jetën dhe të ardhmen studentore sepse ai përditëson dijet e akdemikëve,duke i bërë transferues dijesh me cilësi të lartë, duke shtuar materialet mbështetëse të mësimit ne auditor me gjetje bashkëkohore, duke nxitur investimet si pasojë.

KËRKIMI SHKENCOR BAZË

Uniba ofron jo vetëm kampus akademik por dhe hapësira e struktura bashkëkohore të ekosistemit sipermarres e novator për kërkim bazë dhe të aplikuar. Uniba formon studentët jo vetëm me njohuri teorike por dhe me aftësi e kompetenca praktike nëpermjet ekosistemit te tij.

Fokusuar në fusha të mirëpërcaktuara, kerkimi ne UniBa jo vetëm zgjeron njohuritë por dhe drejton novacionin në përgjithësi. Kerkimi bazë dhe ai i aplikuar nuk ndahen me thikë por bashkëlidhen e ndihmojnë njëri-tjetrin. Kërkimi bazë përbën themelet e zbulimeve të mëdha që shtyjnë e mbështesin dhe gjetjet e kërkimit të aplikuar.


Mbështetja për Kërkim dhe Novacion

Qëllimi i kërkimit bazë është të mbledhë informacion se si natyra dhe njerëzit bashkëveprojnë, pa u fokusuar në se gjetjet perdoren per zgjidhje praktike, ai synon të përmirësojë e zgjerojë të kuptuarit e fenomeneve dhe fakteve. Kërkimi bazë duke zgjeruar njohuritë i prin novacionit. Kerkimi bazë eshte preambul i novacionit dhe kerkimit te aplikuar. Shumë kërkime bazë përfundojne me shpikje praktike duke ju hapur rrugë projekteve të ardhëshme novatore nga të cilat përfiton shoqëria. Kërkimi shkencor novator në UniBa mbështetet jo vetëm nga strategjia dhe politikat nxitëse por dhe nga grantet e universitetit si dhe nga projekte kombëtare dhe nderkombëtare të fituara me gara, në bazë meritash dhe eksperiencash në fushat në fjalë. Cilësia e stafit akademik dhe infrastruktura bashkëkohore e UniBa-s janë shtylla te forta mbeshtetëse të kerkimit shkencor gjithashtu.

Kërkim dhe Novacion i Përgjegjshëm

Kërkim dhe Novacion i përgjegjshëm (Responsible Research & Innovation - RRI) është një qasje që parashikon dhe vlerëson përfshirjen dhe pritjet shoqërore në lidhje me kërkimin dhe novacionin, me qëllim për të nxitur hartimin e kërkimit dhe novacionit gjithëpërfshirës dhe të qëndrueshëm. Kjo qasje nënkupton që aktorët shoqërorë (studiuesit, qytetarët, politikëbërësit, biznesi, organizatat e sektorit të tretë, etj.) punojnë së bashku gjatë gjithë procesit të kërkimit dhe novacionit në mënyrë që të harmonizojnë më mirë si procesin ashtu edhe rezultatet e tij me vlerat, nevojat dhe pritjet e shoqërisë. UniBa, që prej fillimit, e ka bërë pjesë të filozofisë së tij, të menduarit për ndikimin e gjerë shoqëror, ekonomik, politik dhe mjedisor të kërkimit shkencor. Në praktikë, ashtu si shembujt më të mirë, RRI-në e zbaton si një paketë që përfshin angazhimin e shumë aktorëve dhe publikut në kërkime dhe novacione, krijimin dhe respektimin e barazisë gjinore dhe etikës në përmbajtje dhe proces , dhe edukim shkencor formal dhe joformal.

Transmetimi Dijes

Transmetimi i dijes bën dhe lidhjen e kërkimit dhe projekteve me ofertën akademike. UniBa pasuron nga viti në vit ofertën e tij akademike, duke ndërtuar programe të reja studimi bazë dhe shumë disiplinore, në përputhje me kërkesat e tregut të punës dhe zhvillimin e dijeve bashkëkohore.Lidhja e ndërsjellë e dijeve të prodhuara dhe rezultateve të projekteve të zbatuara, gjeneron ide të reja për përmirësime të kurrikulave, formulimin e programeve të reja të studimit, paketave të trajnimeve, sistemeve të kualifikimit të personelit të institucionit dhe jashtë tij. Në këtë rrugë, institucioni zhvillon dhe aftësi të reja ekspertizash shkencore e profesionale në shërbim të kërkesave të institucioneve dhe administratës publike si për akademiket dhe për studentët.

Transferimi Teknologjisë

UniBa synon që dijet e prodhuara të bartin element të rëndësishëm aplikativë dhe kjo ide përshkon planet e punës dhe kërkimit në planifikimin konceptimin dhe realizimin e tyre dhe shërben si test i efiçencës së kërkimit. Nga ana tjetër, institucioni studion dhe formulon ndërtimin e njësisë që promovon dhe mbështet novacionin në zbatim, nisur nga patentimi fillestar deri në projektin dhe plan biznesin e aplikimit si sipërmarrje apo në komercializimin e dijeve të reja apo zbulimeve të reja. Eksperienca e projekteve të suksesshme të realizuara mbështet hyrjen dhe pjesëmarrjen në projekte kombëtare dhe ndërkombëtare, nga të cilat vijojnë elementë të rinj të novacionit dhe sipërmarrjes. Institucioni përgatit bërthamat e specialistëve të projektimeve të novacioneve dhe përgatitjes së iniciativave sipërmarrëse novatore.

INSTITUTE DHE QENDRA

Platformat ndihmuese të kërkimit aplikativ në Universitetin Barleti, Institutet dhe Qendrat, i shërbejnë stafik akademik dhe kërkimor të UniBa-s, në realizimin e këtij komponenti të kërkimit shkencor nëpërmjet projekteve që bazohen në cështje të jetës reale.

Tematikat e projekteve të fituara së fundmi variojnë nga fusha e Turizmit dhe Sektoreve të lidhur me të (psh. “Regional Academy of Adventure Guides” nga RCC që zbatohet nga BIRD) apo atë të Të Drejtave Të Njeriut ( psh. Lufta kundër ekstremizmit të dhunshëm GCERF që zbatohet nga Adriapol) dhe Zhvillimit Ekonomik (psh.Fuqizim ekonomik i shtresave vulnerabël dhe stimulimi i sipërmarrjes nga Terres des Hommes që zbatohet nga Adriapol) apo atë të Edukimit dhe cështjeve sociale(psh. Educate in Healthy, Safety and Security Environment nga IADSA që zbatohet nga Shoqata Barleti, nga eficenza energjitike Reehub Plus IPA II CBC ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO që zbatohet nga BIRD).

Projektet e Instituteve nuk ndihmojnë vetëm në realizimin e kërkimit të aplikuar të akademikëve por krijojnë edhe mundësi për networking dhe bashkëveprim të gjerë dhe afatgjatë. Një prej tyre është edhe ngritja e platformës ARIO (Ambassadors and Representatives of International Organizations Platform) nga AIPA, për të sjellë çdo muaj një ambasador në UniBa për të trajtuar një çështje të veçantë dhe të bashkëbiseduar me studentët dhe stafin akademik.Bashkëpunime dhe Partneritete

Si institucion gjerësisht korporativ, UniBa ka një partneritet të gjerë bashkëpunimi institucional. Në nivel universitar, ai ka marrëveshje bashkëpunimi me universitetet më në zë publike të vendit, me Universitetet Clemson, Arkansas dhe Karolinës së Jugut në SHBA, të Barit dhe Xhenovas në Itali, me kompleksin universitar të Vigos në Spanjë dhe është në rrugë e sipër të nënshkrimit të të tjerave marrëveshje të tilla.

Shumica e këtyre marrëveshjeve kanë shërbyer për mobilitete të personelit akademik dhe studentëve, për shkëmbim të dokumentacionit akademik shkollor dhe po zhvillohen biseda e takime për ndërtimin e programeve të përbashkëta për t’u realizuar vitin e ardhshëm.

Ndërkohë, institucioni shfrytëzon gjerësisht marrëveshjet e nënshkruara me disa ministri, Këshillin Kombëtar të Kontabilitetit, njësi të rëndësishme të administratës publike si Drejtoria e Arkivit, Zyra Shqiptare për të Drejtën e Autorit, firma juridike, ndërmarrje e biznese të rëndësishme, banka etj.

Projekte dhe Publikime

Programe dhe Projekte

Projektet e punuara në institucion e kanë përfshirë këtë të fundit në programe të rëndësishme në fushën e komunikimit dhe teknologjive të reja, ruajtjes e mbrojtjes së mjedisit, efiçencave energjetike dhe ekspertizave përkatëse, të shkollës komunitare dhe zbatimit të nocioneve të reja në shkollë e komunitet si dhe në programe masive të ringjalljes rinore dhe të drejtat e njeriut dhe shtresave të ndryshme në nevojë dhe me aftësi të kufizuara. Në kuadrin e këtyre programeve lidhje akoma më të ngushta me biznesin dhe shoqërinë civile janë krijuar dhe mjaft elementë të zhvillimeve të këtyre programeve janë bërë pjesë e programeve të reja të studimit të propozuara në të gjitha fushat që kultivohen në institucion (dhjetë programe profesionale dhe trembëdhjetë programe bachelor); një risi e mohës është pjesëmarrja e UB si njësi e miratuar në nivel nacional në trajnimi dhe kualifikimin e mësuesve në nivel vendi.

Konferenca dhe Publikime

Institucioni kultivon dijet e tij dhe përhapjen e tyre në mjedis shkencor të kualifikuar nëpërmjet organizimit të konferencave shkencore ndërkombëtare: “Shoqëria e mirë – një qasje shumëdimensionale”, Sporti Ballkanik – zhvillime dhe perspektiva”, “Marrëdhëniet strategjike mes vendeve ballkanike - vlerat e përbashkëta dhe Globalizmi”. Dy konferencat e fundit të organizuara në UniBa:

  • Konferencën e parë Ndëruniversitare Akademike, me temë “Sfidat e Arsimit të Lartë dhe Kërkimit të Aplikuar në Shqipëri”. 19.11.2020
  • Konferenca Shkencore Ndëruniversitare “Mundësitë dhe Sfidat për një Zhvillim të Qëndrueshëm të Turizmit“, u zhvillua më 27.05.2021.

kanë shërbyer si platforma për të nxitur krijimin e punimeve shkencore nga grupe bashkëautorësh brenda UniBa-s por edhe për tu bërë pjesë e paneleve që mbledhin edhe kërkues shkencor nga universiteteve të tjera. Po ashtu, personeli akademik merr pjesë në konferenca shkencore jashtë vendit me referime si dhe boton punime të tij në revista shkencore të kohës dhe me faktor impakti.

REGJISTROHU NË NEWSLETTER