Drejtoresha e Burimeve Njerëzore të NATO-s posaçërisht nga Brukseli per të prezantuar programin e stazheve për studentët e Barletit - Barleti University
SUBSCRIBE TO THE NEWSLETTER