KËRKIMI SHKENCOR NË UniBA


Kërkimi bazë si pjesë e kërkimit shkencor në Uniba synon të përmiresojë teoritë dhe të kuptuarit ose parashikimin e fenomeneve të natyrës, shoqërise, ekonomise etj. I nxitur nga kurioziteti dhe deshira për njohuri të reja, kërkimi bazë shërben si karburant i novacioneve të shkencave të aplikuara qe studiohen ne UniBa. Ai tenton të përgjithësojë njohuritë rreth fenomeneve të veçuara si me interes, dhe në filozofinë e tij kërkon të mbledhë sa më shumë njohuri për hir të dijes.

E kunderta e kërkimit baze, si komponent tjetër i kërkimit shkencor, është kërkimi i aplikuar që synon në zgjidhjen e problemeve të së përditëshmes, rezultatet e së cilit kanë efekt të menjëhershëm dhe praktik.

Kërkimi bazë studion raste dhe eksperienca të veçanta, individuale, jo përgjithësuese, te identifikuar nga akademikët, apo studentët, duke njohur faktin që variablat janë në ndryshim të vazhdueshëm e konstant. Ndërsa kërkimi i aplikuar në të kundërt, kërkon përgjithësime të situatave konkrete duke supozuar që variablat nuk ndryshojnë.

Kërkimi bazë ne UniBa është i lidhur ngushtë me eksperiencën akademike dhe ka një ndikim të madh në jetën dhe të ardhmen studentore sepse ai përditëson dijet e akdemikëve,duke i bërë transferues dijesh me cilësi të lartë, duke shtuar materialet mbështetëse të mësimit ne auditor me gjetje bashkëkohore, duke nxitur investimet si pasojë.

KËRKIMI SHKENCOR I APLIKUAR DHE NOVACIONI

Kërkimi shkencor i aplikuar si dhe ai bazë janë djepa të novacionit dhe në simbiozë të vazhdueshme me të. UniBa përdor këto instrumente dhe iniciativa për zhvillimin e kërkimit të aplikuar

Instrumentet dhe Iniciativat e Kerkimit te Aplikuar

Laboratorët e qytetit

a. CERTI
b. Smart City Lab
c. Lab i te Ardhmes Dixhitale
d. Laboratori i Ekonomisë së Dijes
e. Laboratori i Ngrohjes Globale
f. Energy Efficiency Lab
g. SAFE (Lab i Përgjigjeve ndaj Emergjencave)
h. ETNO Turizmi & AGRAL Agroushqimi: LAB
i. Lab i Shëndetit Dhe Mirëqenies

Terminali i biznesit Barleti

a. City Hub:Co-working Space
b. PitStop: Business Support Center
c. Business Gate: Soft Landing & Smart Takeoff
d. Akademia e Biznesit Barleti
e. Inkubator dhe Akselerator Biznesi

Garazhi krijues Barleti

a. Klasteri për Ekonominë Kreative
b. “FabLab” – Architecture and Applied Sciences
c. “Atelier”: Graphics and design
d. “The Stage”: Culture & Arts Space
e. “Studio”: Multimedia & Communication
f. “Punishtja”: Maker Space

Barleti Hub

a. Habi i Start -Up dhe Spin off
b. Young Entrepreneurs Club
c. StartUp Academy
d. InTech Lab

West Base Camp

a. Akset e programit
b. Mirëqënie
c. Edukim Fizik
d. Sport dhe aktivitete fizike
e. Argëtim në kohën e lirë
f. Drejtimet e veprimtarisë
g. Mirëqënia & stili i jetës
h. Shëndeti & Mirëqënia
i. Akademia sportive
j. Sporti & aktivitetet fizike
k. Turizmi
l. Rekreacioni (aktivitetet argëtuese)

REGJISTROHU NË NEWSLETTER