Biblioteka

Biblioteka e Universitetit Barleti ka filluar të japë shërbim në kohën e themelimit të këtij Universiteti në vitin 2005. Gjatë këtyre viteve, biblioteka, ka ardhur vazhdimisht në rritje duke pasuruar në mënyrë të pandërprerë fondin e librave, me qëllim përmbushejn e kërkesave të studentëve dhe stafit akademik. Prioritet i veçantë i universitetit, përveç shtimit të titujve të librave fizik, është dhe ofrimi i shërbimit të librave, artikujve dhe revistave digjitale nëpërmjet bashkëpunimit me biblioteka dhe revistat ndërkombëtare që ofrojnë shërbime online të leximit.

Koleksioni i Bibliotekës: ky koleksion përbëhet nga burime të ndryshme të shtypura dhe elektronike në fushën e ekonomisë, juridikut, arkitekturës, shkencave politike, psikologjisë, sociologjisë, turizmit, edukimit fizik, sporteve etj. Përveç koleksionit të librave për shfrytëzimin e literaturës akademike, në bibliotekë ofrohen dhe tituj të shumtë të librit artistik, biografi, kritikë dhe histori.

PLATFORMA DIGJITALE E MENAXHIMIT TË LIBRIT

Platforma Digjitale e Menaxhimit të Librit është një shërbim dedikuar studentëve dhe stafit akademik të Universitetit Barleti me anë të cilit mund të bëhet kërkimi i titujve të librave fizikë që ndodhën në bibliotekë, kërkimi i librave elektronikë dhe punimet e diplomave. Në platformën dedikuar kësaj biblioteke gjendet katagorizimi i titujve të librave sipas fushave të studimit, monitorimi i librave fizik (kërkesat, tërheqja, afati i dorëzimit, vonesat, humbja apo dëmtimi), ofrimi i burime digjitale (biblioteka digjitale, revista apo libra digjital), informacione lidhur me bibliotekën dhe orientime mbi bibliotekat ndërkombëtare. Platforma është plotësisht e automatizuar dhe i gjithë ky proces ndiqet dhe menaxhohet lehtësisht nga stafi i bibliotekës përmes postës elektronike.

Sa i përket bibliotekave digjitale, po ashtu, gjenden lehtësisht të aksesuara në platformën digjitale të bibliotekës. Përveç bibliotekave digjitale me akses të hapur, biblioteka e universitetit Barleti ka prej vitesh marrëveshje bashkëpunimi me bibliotekën digjitale EconBiz, bibliotekë që mundëson orientim dhe ndihmë në kërkimin e artikujve, punimeve dhe librave dixhital si dhe akses të plotë e të licensuar në internet për materialet që ofron, ku përveç literaturës në gjuhë të huaj, në këtë motor kërkimi akademik gjendet dhe literaturë në gjuhën shqipe. Tjetër bibliotekë dixhitale me të cilën universiteti Barleti ka lidhur marrëveshje bashkëpunimi është Research4life, bibliotekë që u ka ofruar studiuesve të 10,500 institucioneve të ndryshme në botë revista, libra kryesorë në fushat e shëndetësisë, bujqësisë, mjedisit, shkencave të aplikuara dhe në fushën e drejtësisë. Po ashtu, në bibliotekën dixhitale JSTOR, e cila siguron qasje në më shumë se 12 milion artikuj të revistave akademike, libra dhe burime kryesore në 75 disiplina, universiteti aktualisht operon përmes abonim nga llogaria e bibliotekës, nëpërmjet të cilës, mund të aksesojnë stafi akademik dhe studentët dhe është i mundur leximi online dhe ruajtja e materialeve që kërkojnë.
ANA ENTERPRISE


Vizito faqen
Lippincott


Vizito faqen
ECONBIZ
Find Economic Literature


Vizito faqen
EBSCO
Open Dissertations


Vizito faqen

JSTOR
Open Access journals


Vizito faqen
DOAJ
Open Access journals


Vizito faqen
NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE


Vizito faqen
OPEN TEXT BOOKS LIBRARY


Vizito faqen

HARVARD BUSINESS REVIEW


Vizito faqen
OXFORD UNIVERSITY PRESS


Vizito faqen
SPRINGER LINK


Vizito faqen
ABCD Index


Vizito faqen

Scimago Journal & Country Rank


Vizito faqen
Journal Finder


Vizito faqen
OXFORD ACADEMIC
Journal of Communication


Vizito faqen
OXFORD ACADEMIC
Public Administration Research and Theory


Vizito faqen

OXFORD ACADEMIC
Human Rights Law Review


Vizito faqen
International Scientific Event


Vizito faqen
GOOGLE ACADEMIC


Vizito faqen
THE ONLINE BOOKS PAGE


Vizito faqen

PLAGIUM CHECKER


Vizito faqen
VIPER PLAGIARISM CHECKER


Vizito faqen
FREE ONLINE PLAGIARISM CHECKER


Vizito faqen
ASSOCIATION FOR COMPUTING MACHINERY


Vizito faqen

SOURCEBOOK OF CRIMINAL JUSTICE STATISTICS


Vizito faqen
TREATY ON EUROPEAN UNION (MAASTRICHT TREATY)


Vizito faqen
LIBRARY OF CONGRESS


Vizito faqen
GALE PUBLIC LIBRARIES


Vizito faqen

ISA-JOURNAL LISTS


Vizito faqen
SPIE. DIGITAL LIBRARY


Vizito faqen
JOURNAL ABBREVATION SOURCES


Vizito faqen
STANFORD ENCYCLOPEDIA OF PHILOSOPHY


Vizito faqen

ELSEVIER


Vizito faqen
RESEARCH4LIFE


Vizito faqen
WORLD DIGITAL LIBRARY


Vizito faqen
PROJECT GUTENBERG


Vizito faqen

OPEN LIBRARY


Vizito faqen
OVERDRIVE


Vizito faqen
EUROPEANA


Vizito faqen
BYGOSH


Vizito faqen

TECHLEARNING


Vizito faqen
DIGITALLIBRARY


Vizito faqen
PLAGIARISM CHECKER


Vizito faqen

LIBRARIAN RESOURCES TAYLOR AND FRANCIS


Vizito faqen
MAX PLANCK INSTITUTE FOR GEOANTHROPOLOGY


Vizito faqen
ZLIBRARY


Vizito faqen
BOOKBOON


Vizito faqen

E-BOOKS DIRECTORY


Vizito faqen
IntectOpen


Vizito faqen
Open Access Library


Vizito faqen
Science Direct - IST


Vizito faqen

Science Direct - Mechatronics


Vizito faqen
FARE ELETTRONICA


Vizito faqen
Online Journals


Vizito faqen
IEEE OPEN


Vizito faqen

Kontakt me bibliotekën

Universiteti “Barleti’’
Adresa: Tiranë, Rruga Frang Bardhi, Selitë
Olta Murataj, PhD
Përgjegjës i bibliotekës
E-mail: [email protected]
web: www.umb.edu.al

REGJISTROHU NË NEWSLETTER