Anëtarët e senatit

Prof. Dr. Marenglen Spiro
Rektor, Kryetar i Senatit
Dr. Dorian Jano
Drejtor i Institutit Shqiptar të Çështjeve Publike
Faqja e profilit
Prof.As. Dr. Semiha Loca
Përgjegjëse e Zyrës së Sigurimit të Standardeve të Cilësisë Bachelor
Faqja e profilit
Dr.Robert Gjedia
Përgjegjës i Zyrës së Sigurimit të Standardeve të Cilësisë Master, Drejtor i Institutit të Edukimit Barleti
Faqja e profilit
Prof. Dr. Gëzim Hadaj
Dekan i Fakultetit të Drejtësisë, Shkencave Sociale dhe Politike, Pedagog
Faqja e profilit
Prof.As. Dr Zamira Çavo
Përfaqësuese e personelit akademik të Fakultetit të Drejtësisë dhe Shkencave Sociale e Politike
Faqja e profilit
Prof. Dr. Jorgji Bollano
Përfaqësues i personelit akademik të Fakultetit të Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomisë
Faqja e profilit
Prof. Dr. Nevruz Koçi
Përfaqësues i personelit akademik të Fakultetit të Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomisë
Faqja e profilit