Biblioteka

Person kontakti:

Linda Bubësi

library@umb.edu.al

Orë të hapura

Hënë - e premte 9.00 PM - 16.00 PM

Biblioteka UMB ka një kapacitet prej 40 vende. Biblioteka ofron qasje në shumë materiale si libra që i përkasin fushave të studimit tuaj në UMB, libra reference, si fjalorë dhe enciklopedi, etj, gazeta dhe revista të tjera, dhe materialet elektronike (CD ROM).

UMB biblioteka nuk është vetëm një koleksion i librave dhe revistave. Kjo është një vend i mirë, ku nxënësit dhe mësuesit mund të kenë një vend të leximit dhe mundësinë për të përdorur makinë fotokopje. Përveç katalogimit të librit sipas fushave përkatëse, bibliotekari është gjithmonë në dispozicion për t'ju ndihmuar të gjeni libra apo materiale të tjera që ju janë të interesuar në dhe të kurseni kohën tuaj.

Prioriteti i tij është pasurimi i mbledhjes së librit me blerjeve të reja për të përmbushur kërkesat e studentëve dhe sende akademike në realizimin e procesit mësimor. Një burim i blerjes së re është botuesi më i madh në fushën e arsimit,

Biblioteka përmban 2800 artikuj bibliografike, të ndara sipas fushave: Ekonomi, Drejtësi, Shkencave Politike, Shkenca Sociale, Shkencat e Aplikuara. Librat e tjerë i përkasin profileve: gjuhësore, biografi, histori etj. Të gjitha materialet është e kataloguar sipas ISBD (Standardi Ndërkombëtar i bibliografik Përshkrim) dhe ACR2 (American Rregullat e katalogimit 2). Marrëveshja e librave në rafte është bërë në përputhje me i kalon të shkencës.

Biblioteka në UMB është e automatizuar. Materialet janë të regjistruar në një program bibliotekë që vepron në intranet, por mund të transferohen në internet, duke bërë të mundur shkëmbimi i informacionit me bibliotekat e tjera brenda dhe jashtë vendit. Si katalogimi është i bazuar në standardet ndërkombëtare, konvertimi i bazës së të dhënave në një program më të avancuar është absolutisht e mundur në të ardhmen. Nga çdo PC në intranet nxënësit dhe sende të UMB mund të përdorni OPAC (Online Qasja publike Katalog) për të marrë informacion në lidhje me mbledhjen e bibliotekës. Hulumtimi mund të bëhet me titull, autor ose temë.