Stafi i fakultetit të drejtësisë dhe Shkencave Sociale e Politike

Dr. Ilir Panda
Përgjegjësi i Departamentit të Drejtësisë, Pedagog
Faqja e profilit
Prof.As. Dr Zamira Çavo
Zv. Rektor,Përgjegjëse e Departamentit të Shkencave Politike, Pedagoge
Faqja e profilit
Dr.Robert Gjedia
Përgjegjësi i Departamentit të Shkencave Sociale dhe Edukimit, Pedagog
Faqja e profilit
Prof. Dr. Gëzim Hadaj
Dekan i Fakultetit të Drejtësisë, Shkencave Sociale dhe Politike, Pedagog
Faqja e profilit
Dr. Reis Mulita
Pedagog
Faqja e profilit
Dr. Ledian Droboniku
Pedagog
Faqja e profilit
Dr. Dorian Jano
Pedagog
Faqja e profilit
Edlira Lloha, LLM, MA
Koordinatore e programeve Master, Pedagoge
Faqja e profilit
Valbona Alikaj, MSc
Koordinatore e programeve Bachelor, Pedagoge
Faqja e profilit
Elona Bano, LLM
Dekan i Studenteve, Burimet Njerezore, Pedagoge
Faqja e profilit
Jonida Lamaj, MA
Pedagoge
Faqja e profilit
Esmeralda Hasani, MSc.
Pedagoge
Faqja e profilit
Migena Kapllanaj, MSc
Pedagoge
Faqja e profilit
Xhuljeta Krasta, MSc
Pedagoge
Faqja e profilit
Eurona Leka, MA
Pedagoge
Faqja e profilit
Erion Kristo, MA
Pedagog
Faqja e profilit
Fatjona Qurku, MSc
Koordinatore e programeve Bachelor, Pedagoge
Faqja e profilit
Sokol Jareci, MSc
Pedagog
Faqja e profilit
Prof.As. Dr. Bajram Yzeiri, Pedagog
Pedagog
Faqja e profilit
Dr. Alketa Çaushi Pedagoge
Pedagoge
Faqja e profilit
Msc. Silvana Loka Pedagoge
Pedagoge
Faqja e profilit
Msc. Albina Shehu Pedagoge
Pedagoge
Faqja e profilit
Prof. Dr. Lluka Heqimi Pedagog
Pedagog
Faqja e profilit
Prof.As. Dr. Gavrosh Kavaja Pedagog
Pedagog
Faqja e profilit
Msc. Enkelejda Braho Pedagoge
Pedagoge
Faqja e profilit