Studime Master në SHLUJ "Universiteti Marin Barleti"
-

 

Kërkimi Shkencor

Kërkim Shkencor
Universiteti "Marin Barleti" dhe Instituti i Kërkimit dhe Zhvillimit "Barleti" (IKZHB) përvecse institucione akademike, janë edhe institucione kërkimore-shkencore të cilët synojnë të jenë qendra të ekselencës për kërkimet ndërdisiplinore në fushat që lidhen me proceset sociale, ekonomike dhe të mjedisit.
Edukim dhe Kërkim
Kërkimi akademik ka si qëllim prodhimin dhe organizimin e dijes, zhvillimin e teorive të reja dhe promovimin e forcimin e veprimtarive kërkimore në shërbim të mjedisit akademik, të bazuara në metodologji të reja e të mirëfillta shkencore...
Libraria & Barleti press
Në mjediset e UMB gjendet një librari, e cila përmban libra akademikë dhe artistikë, shërbim printimi dhe fotokopjeje, si dhe shërbime të tjera kancelarie. Në kohën që jeni student i UMB, ju keni të gjitha mundësitë, që të shpenzoni pjesën më të madhe të kohës tuaj të studimit në ambientet e Bibliotekës së Universitetit.