Tregues të Cilësisë

Tregues të cilsësisë sipas renditjes së parë të universiteteve shqiptare që u krye në korrik 2011 nga Agjencia Publike e Akreditimit të Arsimit të Lartë dhe Qendra për Zhvillimin e Arsimit të Lartë (CHE)