Kosto e studimeve

Totali i doktoratës në total ka 60 kredite. Megjithatë jo të gjithë studentët do të paguajnë për 60 kredite. Në varësi të kualifikmeve të mëparshme dhe eksperiencës ata mund të marrin më pak kredite deri në një minimum prej 30 kreditesh, duke përgjysmuar në këtë mënyrë koston e studimeve.

Jo vetëm komiteti i vlerësimit të kurseve në Universitetin Clemson mund të reduktojë numrin e krediteve por edhe studentët mund të kërkojnë ulje të krediteve që at i kanë dhënë më parë ose i kanë fituar nëpërmjet eksperiencës.

Tarifa e aplikimit: $90

Kostot e tarifës së studimit

  • Kosto për kredit: $300 për kredit.
  • Kosto për kurs: (3 kredite) $900.
  • Tarifa për semestër: $135
  • Kosto totale për një semestër me 3 kurse (9 kredite): $2,835