Stafi Akademik për Studime doktorale

Pedagogët e IFJK janë figura të shquara dhe të veçanta. Për shembull, pesë anëtarë nga grupi i vogël i psikologëve, kanë marrë Çmime për Kontribut të Dalluar nga Shoqata Amerikane e Psikologjisë, një rekord që ndoshta nuk është i arritur as nga departamentet më të mëdha dhe të renditura në nivelet më të larta në psikologji në SHBA. Ne administrojmë Shoqatën Amerikane të Ortopsikiatrisë dhe Shoqatën Ndërkombëtare për Treguesit e Fëmijës dhe botojmë revistat e tyre. Anëtarë të ndryshëm të personelit kanë udhëhequr organizata të tjera kombëtare dhe ndërkombëtare, përfshirë Childwatch International. Pedagogët kryesorë janë investigues kryesorë në programe që gjenerojnë miliona dollarë për programet e financuara me grante. Tetë pedagogët me kohë të plotë kanë grada pasuniversitare në drejtësi, infermieri, psikologji, dhe punë sociale. Ata kanë punuar në shumë shtete. Ka edhe rreth 27 pedagogë, bashkëpunëtorë të jashtëm të cilët janë liderë në arsimin e lartë dhe /ose në administratën publike në mbarë botën. Pedagogët janë bashkuar nga një shqetësim i përbashkët për të drejtat e njeriut dhe të cilësisë së jetës (veçanërisht në lidhje me mbrojtjen e marrëdhënieve të rëndësishme në kontekstin e institucioneve kryesore të komunitetit), një interes në zbatimin kuptimplotë të ideve të tilla në politikë dhe praktikë, dhe nga përkushtimi për të shërbyer në nivel lokal dhe ndërkombëtar.

Pedagogët e brendshëm

James R. McDonell
Profesor i Asociuar dhe Drejtor i Përkohshëm i Institutit
Faqja e profilit
Mark A. Small
Profesor dhe Bashkëdrejtor i Institutit
Faqja e profilit
Vicki Flerx
Asistent Profesor në kërkim
Faqja e profilit
Bonnie Holaday
Profesor
Faqja e profilit
Susan P. Limber
Profesor i shquar i Dan Olweus
Faqja e profilit
Arelis Moore
Asistent Profesor në kërkim
Faqja e profilit
Patricia Stone Motes
Profesor kërkimi
Faqja e profilit
Joyce A. Ott
Asistent Profesor në kërkim
Faqja e profilit
J. Marlene Snyder
Asistent Profesor në kërkim
Faqja e profilit
David Taylor
Asistent Profesor në kërkim
Faqja e profilit
Marian Turcan
Asistent Profesor në kërkim
Faqja e profilit

Ju mund te gjeni me shume informacion edhe ne http://www.clemson.edu/centers-institutes/ifnl/people/