Foto Galeria
 

Lista me studentet aplikante per degen " Edukim Fizike dhe Sporte "

Nr.                            IAL                                   Kod Programi     Program Studimi                ID
1   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171705100004
2   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171705100023
3   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171705100014
4   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    173123800252
5   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171939300228
6   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171807300026
7   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171758500005
8   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171215300021
9   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    170302600133
10   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    172232600048
11   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    172232600303
12   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    173440800004
13   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171938500039
14   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171519800007
15   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    172034800058
16   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    172829500025
17   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171950400029
18   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171807200441
19   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171758500006
20   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171705200243
21   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171948400021
22   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    173343500099
23   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    172232600158
24   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    173724500161
25   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    170810700195
26   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171936300327
27   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    172151300018
28   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171705100053
29   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    170504100105
30   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171950400017
31   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171938500020
32   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171938500003
33   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    172232600186
34   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171936000164
35   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    172326900371
36   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    173440900092
37   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    170100600164
38   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171935900056
39   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171705200193
40   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    170403700289
41   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    172921100069
42   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    172327000021
43   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171011700104
44   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171215800074
45   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171705100056
46   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    172232600236
47   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171317300043
48   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    172232600294
49   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171011700198
50   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171936100110
51   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    172033800007
52   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171011200047
53   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171807300217
54   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171112900025
55   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    172232600027
56   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171939300120
57   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171216100047
58   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    173440800002
59   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    172327900064
60   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    172428300043
61   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171417600026
62   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171939400302
63   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171112900065
64   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171418500048
65   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171114400123
66   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    172232600292
67   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171744300040
68   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171939500408
69   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    172526300187
70   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    173440900206
71   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171619000039
72   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171113800015
73   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    170810700108
74   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    170504100104
75   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171705100083
76   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    172134200092
77   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171215300018
78   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171757400020
79   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171935500002
80   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    172232800027
81   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    172326900260
82   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171939100401
83   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171939400193
84   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    172326900137
85   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171215000236
86   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    173123700158
87   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    172829500087
88   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171759900006
89   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171011600206
90   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171113000067
91   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171936000245
92   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    173343000110
93   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    170100300067
94   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171939100346
95   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171938500035
96   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171759900005
97   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171251400068
98   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    170100300010
99   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    172232600274
100   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171938500044
101   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    172829500096
102   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    170100200109
103   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171939100028
104   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    173343900115
105   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    172526500043
106   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    172033500040
107   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    173625000222
108   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171937500003
109   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    170504700047
110   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    172557100020
111   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    173625000044
112   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171939700531
113   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    172133900009
114   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171938500013
115   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171938500022
116   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    172033300029
117   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171011700118
118   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171939500213
119   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    173541200036
120   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171705100069
121   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171705000028
122   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171705100094
123   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171936300100
124   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    172526300306
125   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    170100200238
126   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    170403700205
127   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171938500055
128   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171939900303
129   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171011700266
130   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171215300026
131   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171215000119
132   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171950400046
133   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171112600024
134   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171519800056
135   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171936700017
136   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    172034800087
137   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    170100200116
138   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    173147500017
139   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171112900062
140   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    173123800243
141   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171705700015
142   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    172232600165
143   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171705100097
144   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    173348100035
145   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171936400001
146   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    170201900198
147   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    172233200002
148   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171938100204
149   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171937900450
150   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171939700339
151   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    172232600318
152   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    173440900227
153   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171940000114
154   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    173341800082
155   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171705200209
156   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    173220300148
157   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171744300010
158   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    172326900176
159   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171618800013
160   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171939400377
161   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171011700168
162   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171938500054
163   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171939400389
164   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    173123700184
165   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    172526300304
166   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    172232600026
167   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    170100300001
168   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171938500051
169   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    172034500025
170   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171705100064
171   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    172232600041
172   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    170101500001
173   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    172145700016
174   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    172232600317
175   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    172526400111
176   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171706100030
177   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171939900250
178   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171938500016
179   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171936200262
180   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171744300027
181   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171114500064
182   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    172133900171
183   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171938500015
184   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171939900249
185   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    173123700062
186   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    172232600190
187   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171938500049
188   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    170708000163
189   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171705100061
190   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    173342600071
191   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171938500002
192   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171935600196
193   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171935800009
194   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    170100200255
195   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    173359300006
196   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171113000058
197   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171705100058
198   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    172134200560
199   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171705000111
200   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    172034100080
201   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171936300361
202   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    172233100063
203   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    172922100058
204   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171746700010
205   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171938500011
206   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171706400331
207   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    173123700245
208   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    172526300035
209   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171936000116
210   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    173343500048
211   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171938500038
212   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    173850800011
213   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    170709100078
214   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    173123700027
215   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171705100076
216   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171011700077
217   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    173359300037
218   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    172428300016
219   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171705100018
220   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171938500052
221   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171938500041
222   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171938500001
223   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    170100200230
224   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    172922800185
225   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    172922800165
226   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    170100200040
227   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171938500007
228   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171938500008
229   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171113000027
230   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    170810700003
231   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171215000221
232   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    170810700087
233   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171937900584
234   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171936200296
235   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    172232600230
236   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    173625000426
237   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171160100001
238   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171938500034
239   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171948900002
240   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171938500029
241   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171938200162
242   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    172652200008
243   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171705100066
244   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171950400021
245   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171146900013
246   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    173625500030
247   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171418500175
248   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171936000030
249   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171937900475
250   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    170602700132
251   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    170504700006
252   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171938500048
253   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171936500012
254   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171936600219
255   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171936000210
256   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171705100102
257   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171519400035
258   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171705200126
259   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    170504700054
260   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171948800023
261   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171705100089
262   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171938000023
263   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171705100090
264   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    172922800081
265   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171706300036
266   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    173625000507
267   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171939300290
268   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171706400275
269   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    173147500034
270   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    170504700023
271   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171939400301
272   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171113500194
273   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    173440800017
274   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    170100600120
275   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    173440900251
276   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171705000162
277   SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI"   337     Edukim Fizik e Sporte    171519800070