© Copyright 2018 - SHLUJ "Universiteti Marin Barleti" - Tiranë. Të Gjitha Të Drejtat Të Rezervuara

THIRRJE PËR SHPREHJE INTERESI PËR ANËTARË TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE KËSHILLIT TË LARTË PROKURORISË.
Regjistrohu ne newsletter