© Copyright 2019 - SHLUJ "Universiteti Marin Barleti" - Tiranë. Të Gjitha Të Drejtat Të Rezervuara

THIRRJE PËR SHPREHJE INTERESI PËR ANËTARË TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE KËSHILLIT TË LARTË PROKURORISË.
REGJISTROHU NË NEWSLETTER