NJOFTIM PER KONKURSIN E PRANIMIT NE PROGRAMIN E EDUKIMTI FIZIK DHE SPORTEVE-CIKLI BACHELOR NE UMB

PËR KONKURSIN E PRANIMIT TË STUDENTËVE NË PROGRAMIN E CIKLIT TË PARË "BACHELOR"
PËR EDUKIM FIZIK DHE SPORTE
NË SHKOLLËN E LARTË UNIVERSITARE JOPUBLIKE
“UNIVERSITETI MARIN BARLETI”
PER VITIN AKADEMIK 2017- 2018
                                                                                                                          (MESHKUJ – FEMRA)
Të nderuar konkurues për studentë të programit Edukim fizik dhe sporte në vitin e parë të ciklit bachelor!
Në datat 14-21 gusht 2017 në Kampusin 2 (Selitë) të Shluj “UMB”nga ora 09:00-15:30 zhvillohet konkursi i pranimit për studentë të vitit të parë të programit “Edukim fizik dhe sporte”.
Duke ju mirëpritur dhe uruar suksese në përgatitjet tuaja për pjesëmarje në konkurim, ju informojmë mbi rregulloren, kriteret e pranimit si dhe testet e konkurimit për meshkuj dhe për femra.
RREGULLORJA E PRANIMIT DHE E TESTIMIT NE SPORTE NE SHLUJ UMB.pdf