Foto Galeria
 

Dhënie titulli Nderi Doctor Honoris Causa Drejtorit të Bibliotekës së Aleksandrisë personalitetit të shquar Dr. Ismail SERAGELDIN

Ditën e Hënë,  datë 12 Qershor 2017, ora 12:00,  Në Shluj “Universiteti Marin Barleti” u organizua ceremonia për dhënien e Titullit të Nderit Doctor Honoris Causa Drejtorit të Bibliotekës së Aleksandrisë personalitetit të shquar Dr. Ismail SERAGELDIN.

Rektori i Shluj “Universiteti Marin Barleti”Prof. Dr. Marenglen Spiro, në prani të Senatit të Shluj "Universitetit Marin Barleti" i dorëzoi titullit e Nderit Doctor Honoris Causa në një ceremoni akademike.

Të pranishëm në këtë ceremoni  ishin të ftuar personalitete si ish Presidenti i Republikës së Shqipërisë Rexhep Meidani, Bordi i Shluj “Universiteti Marin Barleti”, stafi i UMB i shoqëruar dhe me studentët e tij.