Foto Galeria
 

Projekti ERASMUS +

Në kuadër të qëllimit të Projektit Erasmus +, ku mund të përmëndim: formimin ekselent të studentëve; përmbushjen e programeve akademike në fusha të ndryshme; zhvillimin e vlerave, aftësive, dhe njohurive të nevojshme për formimin e karrierës së tyre dhe për t'i shërbyer shoqërisë; SHLUJ “Universiteti Marin Barleti” me partnerë të ndryshëm kombëtarë dhe ndërkombëtarë ofron mundësinë e studimeve jashtë Shqipërisë në Universitete Ndërkombëtare:

3 bursa; Viti Akademik: 2016-2017  (Dega Arkitekturë)
5 bursa; Viti Akademik: 2017-2018 (Dega Arkitekturë)
13 bursa; Viti Akademik: 2017 - 2018
(Dega Ekonomik dhe Menaxhim Bizensi)

Tre studentët që fituan të drejtën për një vit akademik në Universitetin Politeknik të Bari jane:
1. Koco Vasili
2. Geri Gruda
3. Marika pyze

Mirëpresim studentë të tjerë për të ndjekur të njëjtat eksperienca!