Foto Galeria
 

Projekti Erasmus +

Në kuadër të Projektit Erasmus +, që ka si qëllim formimin ekselent të studentëve, përmbushjen e programeve akademike në fusha të ndryshme, zhvillimin e vlerave, aftësive, dhe njohurive të nevojshme për formimin e karrierës së tyre dhe për t'i shërbyer shoqërisë;
SHLUJ “Universiteti Marin Barleti” me partnerë të ndryshëm kombëtarë dhe
ndërkombëtarë ofron mundësinë e studimeve jashtë Shqipërisë
në Universitete Ndërkombëtare

3 bursa; Viti Akademik: 2016-2017  (Dega Arkitekturë)
5 bursa; Viti Akademik: 2017-2018 (Dega Arkitekturë)
13 bursa; Viti Akademik: 2017 - 2018
(Dega Ekonomik dhe Menaxhim Bizensi)

Studentët që fituan të drejtën për një vit akademik në Universitetin Politeknik të Bari jane:
1. Koco Vasili
2. Geri Gruda
3. Marika pyze

STUDENTËT E TJERË DO TË NDJEKIN TË NJËJTËN EKPSERIENCË