Foto Galeria
 

Konferencën Ndërkombëtare mbi "Zhvillimin e Ndërmarrjeve Sociale"

SHLUJ Universiteti Marin Barleti merr pjesë në Konferencën Ndërkombëtare mbi "Zhvillimin e Ndërmarrjeve Sociale" organizuar nga Partnerët Shqipëri, Qendra për Ndryshim dhe Manaxhim Konflikti.