SHLUJ Universiteti Marin Barleti bëhet anëtar i European Business Network

SHLUJ Universiteti Marin Barleti bëhet anëtar i European Business Network. EBN është një rrjet me rreth 150 qendra të biznesit dhe inovacionit të certifikuar me standarted  EU|BICs  dhe 100 organizata të tjera që mbështesin zhvillimin dhe rritjen e sipërmarrësve të rinj, Start Up-ve dhe SME-të. EBN është gjithashtu një komunitet i profesionistëve, puna e të cilëve ndihmon këto biznese të rritet në mënyrë sa më efektive, efikase dhe të qëndrueshme.