Foto Galeria
 

Java Globale e Sipërmarrjes

SHLUJ Universiteti Marin Barleti merr pjesë në Javën Globale të Sipërmarrjes. SHLUJ Universiteti Marin Barleti në bashkëpunim me Institutin Adriapol organizuan më 17/11/2014, 10:30, në ambientet e Universitetit Marin Barleti (Kampusi 1) trajnimin me temën: “Ngritja e kapaciteteve sipërmarrëse të artistëve dhe individëve kreativ.

Trajnimi u fokusua në zhvillimin e kapaciteteve për të rinj krijues për të të qenë në gjendje të identifikojnë dhe drejtojnë me sukses iniciativa sipërmarrëse në fushën e ekspertizës së tyre. Target i këtij aktiviteti të ndërtimit të kapaciteteve sipërmarrësit janë individë të rinj dhe krijuese.