Arkiva për vitin akademik 2016-2017

24.07.2017
Vizite Studimore ne Genova
06.07.2017
THIRRJE PËR SHPREHJE INTERESI PËR ANËTARË TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE KËSHILLIT TË LARTË PROKURORISË.
16.06.2017
NJOFTIM PER KONKURSIN E PRANIMIT NE PROGRAMIN E EDUKIMTI FIZIK DHE SPORTEVE-CIKLI BACHELOR NE UMB
16.06.2017
NJOFTIM PER KONKURSIN E PRANIMIT NE PROGRAMIN E ARKITEKTURES - MASTER I SHKENCAVE.
13.06.2017
Dhënie titulli Nderi Doctor Honoris Causa Drejtorit të Bibliotekës së Aleksandrisë personalitetit të shquar Dr. Ismail SERAGELDIN
I fundit »      Para »      « I Pari      « Prapa