Arkiva për vitin akademik 2016-2017

21.04.2017
Leksion i hapur mbi “Direct Democracy in Practice – a Swiss Perspective”.
20.04.2017
Klubi i Debatit Studentor YES merr pjesë në leksionin e hapur të SHTZ. Christoph Graf.
13.04.2017
Klubi i Debatit Studentor diskuton për sistemin arsimor shqiptar.
12.04.2017
Të drejtat e autorit në UMB
12.04.2017
“Multikulturalizmi, Dialogu ndërkulturor dhe të Drejtat e njeriut në Ballkan”
I fundit »      Para »      « I Pari      « Prapa