Arkiva për vitin akademik 2016-2017

29.09.2016
The European S3, The Community Platform for knowledge management
27.09.2016
Platforma Shqiptare e Inovacionit Open Innovation
26.09.2016
Të krijosh një biznes të ri në ditët e sotme, Sfidat e sipërmarrjes femërore
22.09.2016
Creative Individuals, The Making of…
11.11.2014
Vizitë studimore në Genova
      « I Pari      « Prapa