Arkiva për vitin akademik 2016-2017

09.08.2017
Lista e aplikanteve konkurues per degen Arkitekture
07.08.2017
Lista me studentet aplikante per degen " Edukim Fizike dhe Sporte "
24.07.2017
Vizite Studimore ne Genova
06.07.2017
THIRRJE PËR SHPREHJE INTERESI PËR ANËTARË TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE KËSHILLIT TË LARTË PROKURORISË.
16.06.2017
NJOFTIM PER KONKURSIN E PRANIMIT NE PROGRAMIN E EDUKIMTI FIZIK DHE SPORTEVE-CIKLI BACHELOR NE UMB
I fundit »      Para »