Arkiva për vitin akademik 2013-2014

09.02.2015
Nisma "Më shumë solidaritet për kë po humbet gjithçka!"
22.12.2014
Java e Aktiviteteve Sportive në UMB!
22.12.2014
Skuadra e UMB-së kalon ne finalen e konkursit "Gjyqi simulues i GJEDNJ – Shqipëri 2015"
19.12.2014
Aktivitetet permbledhese te fundvitit 2014 të studentëve SHP
18.12.2014
Forum studentor, Komiteti Shqiptar i Helsinkit!
I fundit »      Para »