Lajme dhe Evente Me shume

Free Think Friday
Aktivitet me temë: "Start-Up Business"
4th EBN TechCamp Munich (Germany)
 

Publikime

The 1st International Forum on "SMART CITY"
Entrepreneurship, Creativity and Innovation Center
Sipërmarrja për të rinjtë 2014

Universitet Sipërmarrës

Udhëheqje dhe Qeverisje
Zhvillimi i sipërmarrjes në edukim është një nga shtatë themelet e një Universiteti që lëviz drejt modelit sipërmarrës (EC-OECD, 2012)...
Kapacitete Organizative dhe Njerëz
Dr. Valentina Ndou, Dr. Arbana Kadriu, Drnt. Jorgest Kovaci, Dorealda Dalipaj, Andi Gjokutaj, Amir M. Esmaeilakhtar
Edukimi Sipërmarrës
Në angazhimin për edukim sipërmarrës, aftësitë nuk transferohen vetëm përmes leksioneve tradicionale; shumë qasje të tjera shfrytëzohen për të prodhuar rezultatet e dëshiruara të të nxënit...
Rrugë zhvillimi për sipërmarrësit
Angazhimi ynë sipërmarrës mbështet sipërmarrësit (stafin dhe studentët) në nevojat e ndryshme ne rrugën nga idetë tek rritja apo punësimi...
Bashkëpunimi Universitet – Industri
Ndërtimi dhe qëndrueshmëria e marrëdhënieve me partnerët kryesorë dhe bashkëpunëtorët është thelbësore në arritjen e potencialit të plotë të SHLUJ Universiteti Marin Barleti, në sipërmarrjen në hulumtim, mësimdhënie dhe në aktivitete të tjera plotësuese...
Ndërkombëtarizim
SHLUJ Universiteti Marin Barleti është pjesë e rrjetit European Business Network. EBN është një rrjet prej më shumë se 160 qëndrash inovacioni dhe inkubatorësh biznesi, organizatash të tjera mbështetëse dhe 100 anëtarëve të Asocuar që mbështesin zhvillimin dhe rritjen e sipërmarrësve të reja, spin-offs dhe SME-të...
Arritje dhe Praktika
Evente dhe aktivitete
Industria në auditor, Auditorë të hapur për shoqërinë dhe rrjetet bashkëpunuese;, Angazhim në projekte reale dhe zgjidhur probleme të rasteve reale, Aftësimi i studentëve për risi dhe për të krijuar start-ups personale, Link në rrjetet ndërkombëtare për sipërmarrjen...