Ndërkombëtarizim

SHLUJ Universiteti Marin Barleti është pjesë e rrjetit European Business Network. EBN është një rrjet prej më shumë se 160 qëndrash inovacioni dhe inkubatorësh biznesi, organizatash të tjera mbështetëse dhe 100 anëtarëve të Asocuar që mbështesin zhvillimin dhe rritjen e sipërmarrësve të reja, spin-offs dhe SME-të.