Evente dhe aktivitete

Industria në auditor
Auditorë të hapur për shoqërinë dhe rrjetet bashkëpunuese;
Angazhim në projekte reale dhe zgjidhur probleme të rasteve reale
Aftësimi i studentëve për risi dhe për të krijuar start-ups personale
Link në rrjetet ndërkombëtare për sipërmarrjen

06.02.2015
Free Think Friday
26.01.2015
Aktivitet me temë: "Start-Up Business"
27.11.2014
4th EBN TechCamp Munich (Germany)
25.11.2014
Konferencë - Ndërtimi i Cluster-ave kreativ efektiv
18.11.2014
Tryezë e rrumbullakët me temë: "Promovimi dhe Mbështetja e sipërmarrjes rinore: Përfitimet dhe Programet"
17.11.2014
Java Globale e Sipërmarrjes
25.10.2014
Konferencë "Zhvillimi ekonomik i Shqipërisë"
25.10.2014
Konferencën Ndërkombëtare mbi "Zhvillimin e Ndërmarrjeve Sociale"
16.10.2014
Takim strategjik me European Business Network
10.10.2014
Përshtatshmëria e legjislacionit për të stimuluar sipërmarrjet e reja, Start Up dhe Spin Off
06.10.2014
SHLUJ Universiteti Marin Barleti bëhet anëtar i European Business Network
09.05.2014
"Tryeze Diskutimi" me teme: "Sipermarrje, Inovacion dhe Kreativitet"