Qendrat

Qendra e Trajnimit dhe Testimi Barleti
Qendra e Trajnimit dhe Testimit Barleti (BTTC) funksionon si një njësi e koordinimit organizativ, e administruar krejtësisht nga UMB , dhe krijon një platformë shërbimi për një sërë ofertash trajnimi dhe testimi të dalluara në rang ndërkombëtar...
Youth Act Center
Youth Act Center is a non-profit organization, which aims to empower youth to take an active role in their lives, family, society, education, economy, environment, and political development.