Elona Bano, LLM
Dekane e studentëve

 

Pranime

Bachelor
SHLUJ “Universiteti Marin Barleti” ofron programe studimi bachelor në shumë fusha. Ato janë hartuar me synim që t’u mundësojnë studentëve edukim cilësor. Studentët që përfundojnë studimet bachelor fitojnë njohuri në menaxhim biznesi, administrim, financë-kontabilitet, banka, auditim dhe taksa, drejtësi, psikologji dhe sociologji, shkencat politike, arkitekturë, edukim fizik dhe sporte.
Master
Programet e studimit Master paraqiten të domosdoshme në tregun aktual te punës. Për të gjithë ata që dëshirojnë të përfshihen me sukses në profesione te ndryshme, kjo do të ishte mundësia më e mirë drejt profilizimit. Këto programe u ofrohen të diplomuarve të çdo disipline akademike, por që synojnë të zhvillojnë një karrierë të mëtejshme në një fushë të veçantë.
Doktoraturë
Universiteti Clemson në Karolinën e Jugut SHBA, në bashkëpunim me SHLUJ "Universiteti Marin Barleti", Tiranë, ofrojnë programin e Doktoratës "Studime ndërkombëtare për familjen dhe komunitetin". Programi ofrohet nga Universiteti Clemson në Tiranë në ambjentet e SHLUJ "Universiteti Marin Barleti".
Ndihma Financiare
Për të stimuluar nxënësit me rezultate të shkëlqyera, UMB ofron për çdo vit akademik një numër bursash. Gjithashtu, për të promovuar studentët me prirje të veçanta në fushën e artit, kulturës dhe sportit, SHLUJ "Universiteti Marin Barleti" ka një program të veçantë bursash studimi dhe ndihme financiare.